Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.

Om man skickar in en "begäran om beslut" till Migrationsverket så har dom uppenbarligen 28 dagar på sig att ge ett beslut. Vad händer om de drar över den tiden? Jag hör om många som fått vänta längre, och just nu under sommaren säger Migrationsverket att den beslutsfattande handläggaren har semester , och att man förgör måste vänta längre. Är Migrationsverkets beteende lagligt?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Egentligen har Migrationsverket en skyldighet att underrätta om ens ärende kommer bli väsentligt försenat och redovisa anledningen, 11 § förvaltningslagen (FL). Gör myndigheten inte det, kan den enskilde väcka en dröjsmålstalan (efter 6 månader), som innebär att man får, precis som du skrivit, begära ett beslut, 12 § FL. Myndigheten har då 4 veckor på sig att antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Avslås begärans, ska det finnas en tydlig motivering till varför den avslås. Avslås begäran och beslutsmyndigheten anser att ärendet inte är klart för ett avgörande, kan den enskilde överklaga beslutet enligt 12 § 2 st. Ansvariga myndigheten som får in överklagandet, prövar då om beslutsmyndighetens motivering till försening är godtagbar. Är förseningen inte acceptabel, medför det att överklagandet bifallas och beslutsmyndigheten ska snarast, eller inom en bestämd tidsfrist, avgöra ärendet, 49 § FL (jfr 12 § 2 st.). Dock krävs det ett avslag för att man ska kunna vända sig till domstolen, dit har ni inte kommit än.

Vad händer om myndigheten ignorerar en dröjsmålstalan och den enskilde inte får beslut efter 4 veckor?

Migrationsverket har, som tidigare nämnt, en skyldighet att underrätta om ärendet blir försenat. Även om handläggaren är på semester, har de även en skyldighet att ge sådan hjälp så att den enskilde kan ta tillvara på sina intressen, 6 § FL , samt handlägga ett ärende så snabbt som möjligt, 9 § FL.

Alternativ, går det att skicka in ett klagomål till Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK). Dessa har dock inget direkt inflytande kring ärendets avgörande, utan kan endast välja att ta upp klagomålet och sedan rikta kritik mot Migrationsverket (se exempel här för olika JO-beslut)

Migrationsverkets bettende torde inte vara förenligt med förvaltningslagens bestämmelser om snabb handläggning och hantering av dröjsmålstalan. Tyvärr har enskilda inte så stor handlingsutrymme i detta fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anneli AlchahinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000