Dröjsmålsränta

2021-01-31 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej!Jag har ett eget företag och gjorde tidigare ett reklamjobb där jag enligt avtalet skulle få 3500:- i ersättning. Detta blir 4375:- på faktura.Detta jobbet gjordes i början på oktober 2020 och jag har fortfarande inte fått betalt trots att jag skickat påminnelse samt mejlat med produktionsbolagets ekonomiansvarige. Han har då svarat att han missat min faktura och bett om att jag ska skicka fakturan på nytt så ska han se till att betala den (detta var i början på december).Hur stor förseningsavgift och dröjsmålsränta kan jag begära är min fråga?Dröjsmålsränta 8% = 350:-350:- för oktober, 350:- för november, 350:- för december, 350:- för januari. 1400:-, stämmer det? Totalt 5775:- i ersättning.Vi har inte kommit överens om någon speciell förseningsavgift eller liknande. När jag skickat påminnelse har jag inte lagt på någon förseningsavgift.Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man inte avtalat om någon ränta så gäller den dispositiva räntelagen vid försenad betalning av en fordran. Enligt 1 § räntelagen är den tillämplig på penningfordran inom förmögenhetsrättens område. Enligt 2 a § samma lag så förfaller en fordran för en tjänst mellan näringsidkare till betalning senast 30 dagar efter att krav på betalning framställts. Enligt 4 § samma lag så ska ränta räknas på förfallen fordran som inte har bestämt förfallodatum fr.o.m 30 dagar efter att fordringsägaren avsänt räkning eller annars framställt krav på betalning (du behöver inte säga att ränta annars tillkommer eftersom ni båda är näringsidkare). Enligt 6 § samma lag beräknas den årliga räntan för en sådan fordran du har genom den vid varje tid gällande referensräntan + 8 procentenheter. Enligt 9 § bestäms referensräntan av riksbanken. Det är viktigt att kolla så att du tar rätt referensränta (alltså den som gäller för varje enskild månad). Räntan räknas inte kumulativt (alltså inte ränta på ränta). Just nu är det tämligen enkelt för att den är på noll. Den årliga räntan blir alltså 350 kronor, men din fordran har bara varit förfallen sedan någon gång i oktober förra året. Således blir räntan så mycket så den motsvarar tiden beloppet varir förfallet i förhållande till 350 kr för ett helt år. EX: om fordran förföll till betalning 2020.10.01 och du kräver betalning 2021.02.01 så är dröjsmålsräntan 117,62 kr.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (98)
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag
2021-08-18 Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?
2021-08-04 Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats
2021-08-01 Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

Alla besvarade frågor (95917)