Dröjsmålsränta

Hej Lawline.

Jag lånade för ganska precis 2 år sedan ut ca 15.000 kr till en kompis.

Ett avtal skrevs där följande angavs:

Lånebelopp

Mitt namn och personnummer

Kompisens namn och personnummer

Datum då hela skulden ska vara återbetald

Dagens datum

Bådas namnteckning och namnförtydligande

Det har nu gått snart 2 år sedan skulden skulle ha återbetalts och jag undrar därför om jag har rätt att ta ut ränta trots att det inte finns angivet i avtalet?

Att tillägga är att jag direkt efter att deadline för lånet passerat informerade honom om att ränta kommer att tas ut (tog vid tillfället för givet att det var möjligt att göra).

Jag har skriftligen (via facebookchatt samt sms) vid upprepade tillfällen påmint om skulden och den tickande räntan.

Min förhoppning är att kunna uppvisa lagligt stöd för krav på ränta och att det skulle kunna få honom att vakna och börja återbetala skulden, för att slippa skicka honom rätt in i kronofogdenträsket som jag vet att han just lyckats lämna.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom frågan rör ränta finns bestämmelser om detta i räntelagen.

Räntelagens bestämmelser gäller i den mån inget annat har avtalats, 1 § räntelagen. Om betalningstiden i för en fordran är bestämd i förväg men betalningen inte inkommer i tid så utgår ränta på fordringen från förfallodagen, 3 § räntelagen. Räntan beräknas per år och är referensräntan plus åtta procentenheter, 6 § räntelagen.

I ditt fall förstår jag det som att ni inte har avtalat om ränta. Eftersom ni inte har avtalat gäller räntelagens bestämmelser, 1 § räntelagen. Eftersom ni har avtalat en förfallotid ska ränta vid utebliven betalning utgå från förfallodagen, 3 § räntelagen. Räntan är referensräntan som gäller vid varje tidpunkt plus åtta procentenheter, 6 § räntelagen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”