Dröjsmål vid reparation

Hej,

I augusti 2017 lämnade vi vår båt till en marina för motorbyte. Vid bytet upptäcktes att akterspegeln var rutten och vi kom överens om byte av den också. I överenskommelsen ingick att båten skulle ligga över vintern i marinans varmhall - och vara klar för leverans senast sista mars 2018 (alt. så snart isen släppt). Den överenskommelsen finns på pränt på faktura.

Vi bor permanent på liten ö i Stockholms ytterskärgård och båten är vårt transportmedel nr 1.

Vi har ännu inte fått båten. Marinan flyttar fram deadline, förhalar, dröjer med svar på våra mejl, sms och telefonsamtal. Det är ständigt "nästan klart".

Kan vi häva köpet? Pengarna tillbaka?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du har ingått avtalet som privatperson vilket gör konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig (1 § KtjL).

Eftersom att uppdraget inte har avslutats inom avtalad tid föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida (24 § KtjL). Detta innebär att du som konsument har rätt att göra diverse påföljder gällande, däribland hålla inne betalning, kräva att få tjänsten utförd eller häva avtalet. Du kan därutöver ha rätt till skadestånd (25 § KtjL).

I din fråga framgår det att du redan har betalt för tjänsten, varpå rätten att hålla inne betalning inte är aktuell. Jag tolkar det även som att ni vid upprepande tillfällen har krävt att få tjänsten utförd, något som inte gett resultat. Rätten till hävning är således den påföljd som bör tillämpas.

Enligt 29 § KtjL har du rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Att näringsidkaren är i dröjsmål med cirka 5 månader och det faktum att båten är ert huvudsakliga transportmedel talar starkt för att dröjsmålet är att anses vara av väsentlig betydelse.

Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten enbart häva avtalet beträffande den del som återstår (29 § första stycket KtjL). Detta innebär att om marinan t.ex. utfört motorbytet och endast har reparationen av akterspegeln kvar, har ni endast möjlighet att häva reparationen av akterspegeln.
Möjlighet att häva avtalet i sin helhet finns dock, om syftet med tjänsten är huvudsakligen förfelat på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller borde insett detta. Så kan vara fallet om hela meningen med reparationen var att ha båten till våren och sommaren som nu har passerat.

Du har vidare rätt till skadestånd enligt 31 § KtjL. Skadeståndets storlek ska motsvara den ekonomiska skada du lidit till följd av dröjsmålet. Det kan exempelvis vara att ni har varit tvungna att ta båttaxi eller liknande på grund av att ni inte har haft båten i er ägo.

Sammanfattning

Näringsidkaren är i dröjsmål. Detta innebär att du har rätt att göra diverse påföljder gällande, där hävning är den påföljd som är mest aktuell. Har en stor del av tjänsten utförts har du i regel enbart rätt att häva återstående del. Om en stor del är kvar, och enbart en obetydlig del är utförd har du rätt att häva hela avtalet. I samband med hävning får du pengarna tillbaka. Därutöver kan du även ha rätt till skadestånd, förutsatt att du lidit ekonomisk skada på grund av dröjsmålet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja RönnlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”