Dröjsmål vid konsumenttjänt

FRÅGA
Jag har lämnat in mina fälgar till ett företag som skulle skicka dom på chromning och sen skulle jag komma ner och hämta dom och betala dom. Detta skulle ta 2 månader nu har det gått 4 månader och ingen på företaget svarar i telefon längre. Jag har kvitto på detta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga rör en tjänst som ett företag åtagit sig att utföra åt dig. Jag antar att du gör detta i egenskap av privatperson. I det fallet är Konsumenttjänstlagen tillämplig. Denna lag innehåller regler för när företaget som utför tjänsten (i lagen benämnt näringsidkaren) tar för lång på sig. Enligt 24 § befinner sig näringsidkaren i dröjsmål om tjänsten utförande tar längre tid än vad som avtalats. Eftersom ni hade en överenskommelse om två månader föreligger det uppenbarligen ett dröjsmål nu när fyra månader gått.

När dröjsmål föreligger kan olika åtgärder vidtas av konsumenten. Enligt 27 § behöver man inte betala så länge tjänsten inte utförts vilket är viktigt att veta. Enligt 28 § kan man även kräva att tjänsten ska utföras så länge det inte är omöjligt för näringsidkaren på grund av ett hinder utom deras kontroll. Det ska väldigt mycket till för att ett hinder utom näringsidkarens kontroll ska föreligga. Dock kan man enligt 28 § inte kräva att tjänsten utförs om man väntar för länge med att kräva det. Eftersom det gått två månader sedan tjänsten skulle utförts slutföras kan det ha gått för lång tid, dock hjälps du av att du försökt nå företaget.

Man får även häva avtalet enligt 29 § om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Vad som utgör väsentlig betydelse är svårt att säga exakt men det ska i första hand ta hänsyn till hur dröjsmålet påverkar konsumenten. Man kan även få skadestånd av näringsidkaren enligt 31 § på grund av skada som uppkommit till följd av dröjsmålet. Det innebär att du kan få ersättning för de utgifter som uppkommit på grund av att dina fälgar inte kommit tillbaka till dig i tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94177)