Dröjsmål vid konsumenttjänt

Jag har lämnat in mina fälgar till ett företag som skulle skicka dom på chromning och sen skulle jag komma ner och hämta dom och betala dom. Detta skulle ta 2 månader nu har det gått 4 månader och ingen på företaget svarar i telefon längre. Jag har kvitto på detta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga rör en tjänst som ett företag åtagit sig att utföra åt dig. Jag antar att du gör detta i egenskap av privatperson. I det fallet är Konsumenttjänstlagen tillämplig. Denna lag innehåller regler för när företaget som utför tjänsten (i lagen benämnt näringsidkaren) tar för lång på sig. Enligt 24 § befinner sig näringsidkaren i dröjsmål om tjänsten utförande tar längre tid än vad som avtalats. Eftersom ni hade en överenskommelse om två månader föreligger det uppenbarligen ett dröjsmål nu när fyra månader gått.

När dröjsmål föreligger kan olika åtgärder vidtas av konsumenten. Enligt 27 § behöver man inte betala så länge tjänsten inte utförts vilket är viktigt att veta. Enligt 28 § kan man även kräva att tjänsten ska utföras så länge det inte är omöjligt för näringsidkaren på grund av ett hinder utom deras kontroll. Det ska väldigt mycket till för att ett hinder utom näringsidkarens kontroll ska föreligga. Dock kan man enligt 28 § inte kräva att tjänsten utförs om man väntar för länge med att kräva det. Eftersom det gått två månader sedan tjänsten skulle utförts slutföras kan det ha gått för lång tid, dock hjälps du av att du försökt nå företaget.

Man får även häva avtalet enligt 29 § om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Vad som utgör väsentlig betydelse är svårt att säga exakt men det ska i första hand ta hänsyn till hur dröjsmålet påverkar konsumenten. Man kan även få skadestånd av näringsidkaren enligt 31 § på grund av skada som uppkommit till följd av dröjsmålet. Det innebär att du kan få ersättning för de utgifter som uppkommit på grund av att dina fälgar inte kommit tillbaka till dig i tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo