Drograttfylla och underlåtenhet att avslöja detta

Jag har en närstående som missbrukar narkotikaklassade läkemedel. Hen har inte recept på läkemedlen utan köper av en bekant. Hen har även körkort och kör bil när hen tagit tabletter. Vilka brott gör hen sig skyldig till? Är jag skyldig att anmäla till polisen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din närstående gör sig skyldig till ett antal olika brott i och med sitt agerande. 
Genom att missbruka narkotikaklassade läkemedel så bryter hen mot bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. I 1§ 6p (se https://lagen.nu/1968:64#P1S1) så framgår det att det inte är tillåtet att inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. Detta innebär att all olovlig hantering av narkotika är straffbar, oavsett om den konsumeras eller bara innehas. Enda kravet är att brottet sker uppsåtligen, det vill säga med vilja, vilket det verkar göra i detta fall. Genom missbruket gör hen därför sig skyldig till narkotikabrott enligt denna paragraf. Värt att nämna är även att hens bekanta som säljer det narkotikaklassade läkemedlet till hen också gör sig skyldig till narkotikabrott enligt första punkten i samma paragraf, nämligen överlåtelse av narkotika, vilket normalt bestraffas hårdare än innehav eller brukande.

Vidare så gör sig hen skyldig till brott då hen kör bil efter sitt missbruk av narkotikaklassade läkemedel. I 4§ i lagen om straff för vissa trafikbrott finns bestämmelsen om rattfylleri (se https://lagen.nu/1951:649#P4S1). Enligt 2st så gäller förbudet mot rattfylleri även vid intag av narkotika. Med narkotika avses då samma ämnen som är förbjudna enligt narkotikastrafflagens definition i 8§. Eftersom att det rör sig om narkotikaklassade läkemedel enligt din beskrivning så kan vi konstatera att paragrafen gäller i detta fall. Enda undantaget från detta är om personen som intagit läkemedlen har gjort det efter en läkares ordination, vilket här inte är fallet eftersom att hen inte ens är den som är receptbelagd för läkemedlet. Genom att köra bil i ett sådant tillstånd så gör hen sig då skyldig till rattfylleri (i talspråk drograttfylleri) och eventuellt grovt rattfylleri enligt 4a§ beroende på hur pass påverkad hen var och beroende på vilken förmåga som hen hade att framföra fordonet.

Slutligen ska vi beröra om du är skyldig att anmäla detta till polisen eller ej. I 23:6 BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K23P6S1) så finns en paragraf som handlar om underlåtenhet att avslöja brott. Bestämmelsen innebär att en person i vissa fall har en skyldighet att anmäla eller avslöja brott, förutsatt att det kan ske utan fara för denne eller någon av dennes närmaste. Gör personen inte detta så kan personen dömas för underlåtenhet att avslöja brott till fängelse i högst två år. Bestämmelsen gäller dock endast i vissa fall, då det nämligen måste vara föreskrivet för varje särskild typ av brott om det ska vara straffbart att underlåta avslöja brottet eller ej. Ett exempel på detta är brottet mord som finns i 3:1 BrB. I slutet av 3 kap finns då 3:11 (se https://lagen.nu/1962:700#K3P11S1) som stadgar att underlåtenhet att avslöja mord är straffbart enligt 23 kap. Det krävs alltså att det finns en sådan hänvisning för att det ska vara straffbart att inte anmäla eller avslöja brottet. Någon sådan hänvisning finns inte i lagen om straff för vissa trafikbrott, och inte heller i narkotikastrafflagen. Det innebär alltså att du inte kan straffas om du inte anmäler hens brottslighet till polisen. Min absoluta rekommendation är givetvis ändå att du gör detta, eftersom att rattfylleri är ett brott som kan leda till mycket allvarliga konsekvenser, inte bara för din närstående utan även för helt oskyldiga medtrafikanter, samt att jag önskar att hen kan få professionell hjälp att ta sig ur sitt missbruk.

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”