Dra tillbaka svenskt medborgarskap

Hej!

Kan man bli av med sitt svenska medborgarskap om man har ljugit i sin assylansökan när man först kom till Sverige och sökte asyl.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan om återkallande av uppehållstillstånd har behandlats i en artikel i Dagens juridik, se här. Däri framkommer följande:

"Ett uppehållstillstånd får enligt 7 kap. 1 § utlänningslagen återkallas om utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Av 7 kap 4 § samma lag framgår bland annat att vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd ska återkallas ska hänsyn tas till den anknytning som utlänningen har till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas.

Bestämmelsen om återkallelse är fakultativ och bevisbördan för att utlänningen medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter ligger på Migrationsverket.

Att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet, inbegripet uppgifter om ålder, bör kunna medföra en risk för att ett uppehållstillstånd återkallas eftersom de oriktiga uppgifterna kan ha varit av betydelse för att få tillståndet.

Rent allmänt kan sägas att gynnande beslut som huvudregel inte ska ändras till nackdel för en sökande. Dock kan man även i förvaltningsrättslig praxis i övrigt finna stöd för att ett gynnande beslut kan ändras om det bygger på vilseledande uppgifter från den sökande."

___________________________________________________

MEN som jag förstår det på dig handlar det i ditt fall om någon som redan fått svenskt medborgarskap. I nuläget finns det ingen regel som gör det möjligt att dra in ett svenskt medborgarskap. Denna fråga har dock debatterats ett antal gånger men än så länge utan resultat.

För intressant läsning se följande artikel här.

Hoppas mitt svar hjälpte!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000