Dra sig ur bostadsköp

FRÅGA
Om jag skrivit kontrakt på en bostadsrätt men i slutändan blir nekad lån? vad har jag för rättigheter?Räcker det att jag skickar mäklaren ett avslag från bankerna jag kollat på?Skrev kontrakt i måndags inom 10 dagar ska handpenning betalas. Tacksam för svar.//Henrik
SVAR

I samband med kontraktsskrivandet ingick du ett köpeavtal som förpliktar dig att utföra vad som står i kontraktet, vilket sannolikt innebär att fullfölja köpet. Detta kan dock i vissa fall begränsas med ett så kallat svävarvillkor som då exempelvis skulle kunna statuera att köpet hävs om köparen ej medges lån. Sådant villkor hör dock ej till vanligheterna då det i princip ger köparen en ångerrätt som sällan accepteras av säljaren.

Eftersom du inte nämner något om att sådant skulle vara avtalat antas vidare att så ej heller är fallet. Därmed innebär ett icke fullföljt köp att du begår ett avtalsbrott och gör dig ersättningsskyldig för uppkommen skada. Sådan uppkommen skada kan exempelvis täcka den förlust som säljaren möjligen gör i samband med en andra försäljning, samt även de extra kostnader som vidare mäklararvode och svunnen tid innebär. Vad detta ansvar innebär mer specifikt brukar ofta framgå ur köpeavtalen om det är upprättat enligt de standardmallar mäklare vanligen använder.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll