FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv13/04/2016

Dotters rätt vid förskott på arv från fader till son

För cirka 20 år sedan gav min svärfar halva sin gård i gåva till sonen. Sonen har sedan köpt andra halvan till lägsta möjliga pris.

Ingen kompensation har getts till min fru som är det andra barnet.

Nu har svärfar avlidit men svärmor lever ännu.

Min svåger står nu som ensam ägare av gården som har ett taxeringsvärde på cirka 15 miljoner kronor.

Har hört om något som heter "förstärkt laglottsskydd". Kan vi utnyttja det på något sätt för att få mer rättvisa i arvet? När ska vi i så fall göra något och hur? Det fanns inga stora kontanta medel efter svärfar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattning:

- Att påtala förskott på arv bör vara det bästa alternativet.

- Förstärkt laglottsskydd kan bara tillämpas om syftet från fadern med gåvan var att gynna sin son framför sin dotter.
- Ni behöver inte göra något förrän vid arvskiftet efter din svärmor då hon under sin resterande livstid har rätt till kvarlåtenskapen efter din svärfar med fri förfoganderätt.

Ni har här att göra med ett förskott på arv som du kan läsa om i ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Det handlar då om gåvor som en avliden gett till ett av sina barn under sin livstid, tanken är att en sådan gåva ska ses på som ett förskott på arvet och göra att barnen, så långt som möjligt, ska få lika mycket efter sin avlidne förälder. Det ska då vid arvskiftet räknas som att värdet på förskottet fortfarande finns med i kvarlåtenskapen efter den avlidne och arvingarna ska sedan få lika delar av kvarlåtenskapen med förskottet inräknat, det din frus bror har fått genom förskottet räknas då bort från hans del, se detta i ÄB 6 kap 5 §. Du nämner dock att det inte finns stora kontanta medel efter din svärfar, vilket får mig att tänka att din fru inte kan få ut ur kvarlåtenskapen motsvarande vad hennes bror fått i form av gården. Men om förskottet är större än vad hennes bror, vid en sådan här omräkning, har rätt till i arv har han ingen skyldighet att betala något till din fru. Arvskiftet efter fadern har väl här inte skett i nuläget då modern bör ha ärvt allt som efterlevande make. Då även hon avlider och kvarlåtenskapen ska delas upp bör ni påtala förskottet på arv som din frus bror har fått, så att det räknas in i kvarlåtenskapen.

Angående det förstärkta laglottsskyddet. Det skrivs om i ÄB 7 kap 4 §. Regler om det skyddet blir aktuella vid gåvor som den avlidne gett bort under sin livstid med den tydliga avsikten att styra upp sin kvarlåtenskap på ett särskilt sätt. Kännetecken för en sådan gåva är att det är en liten uppoffring för gåvogivaren. Exempelvis ifall din svärfar hade sålt gården till sin son men själv bott kvar som vanligt. Men om hans son köpte den andra halvan av gården och flyttade in medan din svärfar var i livet kan gåvan alltså inte aktualisera reglerna om förstärkt laglottsskydd, då det hade blivit en uppoffring för svärfar. Om din frus bror tog över gården men inte flyttade in förrän din svärfar avled är regeln troligtvis tillämplig. Då kan din fru kräva din bror på belopp för att möta hennes laglott. Laglotten ska uppgå till hälften av den totala arvslotten, alltså 50 %. Då din fru har en bror och laglotten delas mellan barnen har hon rätt till 25 % av den totala kvarlåtenskapen som laglott. Om hon inte har fått det beloppet, på grund av gåvan till hennes bror och syftet med gåvan har varit just att ge brodern mer än din fru, kommer hon kunna få ut beloppet om hon väcker talan om det inom ett år från det att bouppteckningen avslutas. Detta sker ju som sagt efter din svärmors död.

Viktigt att komma ihåg är dock att det förstärkta laglottsskyddet väldigt sällan tillämpas, det är svårt att avgöra ifall det kan tillämpas om man inte har alla omständigheter. Förskott på arv är ett mer rimligt sätt att få mer rättvisa i arvets delning.

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?