Dopningsbrott

2019-06-15 i Övriga brott
FRÅGA
Hej jag åkte fast i tullen när jag skulle åka partybåten och jag hade 100st tabletter med anabolasteorider i jack fickan polisen kom till platsen och dom avvisade mig samt att dom skrev upp min brutto inkomst och höll förhör på plats den kvinnliga polisen sa att jag skulle få ett datum inom 4 veckor och då måste jag infinna mig på en polisstation får jag en kallelse till detta? Jag är ostraffad sen innan vad blir påföljden mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du inte har fått ett exakt datum att infinna dig på polisstationen har du helt rätt i att du kommer att kallas för att veta vilket datum och tid det gäller exakt.

Då det rör sig om anabola steroider blir lagen om förbud mot vissa dopningsmedel tillämplig, se 1 § p. 1. Dessa medel får inte för annat än medicinskt eller vetenskapligt ändamål införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas enligt 2 §. Den som uppsåtligen begår någon av dessa gärningar med ett förbjudet preparat döms för dopningsbrott till böter eller fängelse i maximalt två år enligt 3 §. Är brottet att anse som grovt riskerar man att dömas för fängelse i maximalt 6 år och minst 6 månader. Vad som bland annat beaktas om brottet kan anses som grovt är ifall det skett yrkesmässigt eller om det handlar om en särskilt stor mängd dopningsmedel.

När rubriceringen av brottet står klart ska ett straffmätningsvärde räknas fram. Detta kan beskrivas som var på brottets straffskala man hamnar. Först ska straffvärdet bedömas och då tar man dels hänsyn till brottets allvarlighet och dels olika förmildrande samt försvårande omständigheter, se 29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken (BrB). För att få ett slutmässigt straffmätningsvärde ska vidare tidigare brottslighet beaktas i försvårande riktning (29 kap. 4 § BrB), olika förmildrande billighetsskäl i förmildrande riktning (29 kap. 5 § BrB) samt eventuell åldersrabatt om du skulle vara under 21 år i förmildrande riktning (29 kap. 7 § BrB). När allt detta har beaktats landar man någonstans på brottets straffskala och därefter ska påföljd väljas enligt 30 kap. BrB. Då jag knappt känner till några omständigheter i ditt fall är det mycket svårt att avgöra var straffmätningsvärdet skulle hamna på exakt och därmed vilken påföljd som skulle vara aktuell.

Högsta domstolen har uttalat i NJA 1995 s. 89 (se även RH 2008:11) att dopningsbrott är av sådan art att fängelse normalt ska utdömas som påföljd. Fängelse ska dock inte utdömas om brottet anses som ringa. Innehav av dopningsmedel för eget bruk ska även i regel bedömas mildare än exempelvis innehav för att sälja det vidare. I avgörandena rörde det sig om flera tusen tabletter. Jag vet inte exakt vad det är för medel du har ertappats med, men enligt min bedömning torde inte fängelse vara aktuellt i ditt fall på grund av att det rör sig om enbart 100 tabletter som jag antar är tänkta att brukas privat. Är straffmätningsvärdet inte på fängelsenivå kommer böter istället att utdömas.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (790)
2020-07-10 Påföljd för grovt penningtvättsbrott
2020-07-09 Vad som räknas som ett barnpornografibrott
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81800)