Domstolen har förelagt myndigheten att avgöra ärendet snarast vid en dröjsmålstalan. Vad händer nu?

2019-02-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejJag sökte om medborgarskap och efter sex månader har skickat begäran att avgöra mitt ärende och fick avslag på mitt bägaren sen jag har skickat överklagande till migrationsdomstol och fick en dom som säger"Migrationsdomstol bifaller överklagande ich föreligger migrationsverket att snarst avgöra mitt ärende om svenskt medborgarskap".Min fråga vad ska hända nu? Måste migrationsverket att ta beslut eller ska vänta mer
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått dig rätt så har du skickat in en begäran om avgörande av ditt mål enligt 12 § förvaltningslagen, en så kallad dröjsmålstalan. När du sedan överklagat denna till migrationsdomstolen så prövar domstolen om migrationsverkets skäl till att inte avgöra ärendet i tid är godtagbara eller inte. I detta fall har dom bifallit din talan och anser därför att migrationsverket inte har haft skäl till att vänta så länge med att avgöra ditt ärende.

När migrationsdomstolen bifallit din talan så ska den enligt 49 § förvaltningslagen besluta om att migrationsverket snarast eller inom en bestämd tid ska avgöra ärendet. I ditt fall verkar migrationsdomstolen inte ha utsatt en bestämt tid då ett avgörande ska ha kommit, utan man har istället endast sagt åt migrationsverket att avgöra ärendet "snarast".

Eftersom domstolen inte har satt ut en exakt tid då ärendet ska vara avgjort så är det svårt att säga när migrationsverket kan komma med ett avgörande. Det jag kan säga är att ett föreläggande från domstolen om att ärendet ska avgöras "snarast" innebär att det ställs särskilda krav på migrationsverket. Migrationsverket ska bland annat prioritera ditt ärende framför andras för att undvika ytterligare fördröjningar.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, jag ligger i samma situation som personen här ovan. Har också överklagat Migrationsverket beslut där de avslå mitt begäran om att avgöra ärendet, fick oxå ett brev idag från domstolen där står om att de förlägger att Migrationsverket ska avgöra arrendet snarast. Undrar hur det ha gått till med ärendet sen? Väntar du fortfarande eller har migrationen beslutat ditt ärenden? Tack för ditt svar
2019-02-26 21:57
Samma här ! Jag väntar
2019-03-01 14:23
Samma situation här med. Beslutet från domstolen på 2019-03-01 och ingenting har hänt just än. Har någon här fått ett beslut än?
2019-03-13 18:54
Har någon fått beslut? Det här hänt med mig idag.
2019-05-15 17:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (439)
2019-06-14 Hur ska Socialnämnden bemöta enskilda och får de neka hjälp?
2019-06-11 När kan en dom från förvaltningsrätten verkställas?
2019-06-01 Kan socialnämnen besluta utan vårdnadshavarens samtycke?
2019-05-31 Hur går man tillväga för att väcka en dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen?

Alla besvarade frågor (69981)