Dömd för narkotikabrott, hur får jag tillgång till provet som togs?

Hej jag blev dömd mot mitt nekande till ringa narkotikabrott tydligen så har polisen tagit blodprov och säger sig kunna påvisa amfetamin i blodet.

1. Jag har aldrig fått se testresultatet i fråga, varken i det brev som skickades ut till mig där jag skulle neka eller erkänna. Testresultatet åberopades i rättegången men bifogade aldrig i domen som skickades till mig.

Begärde en kopia på domen med bestyrkta kopior men även här saknas testresultatet. Hur får jag tillgång till provet?

2. Finns det ngn undre gräns för att provet ska räknas som positivt?

att under ett visst värde så går det inte att med säkerhet fastställa amfetamin i blodet?

Mvh fundersam.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Att bruka narkotika är straffbart och utgör ringa narkotikabrott (1 § första stycket p6 narkotikastrafflagen). Bestämmelsen syftar inte till att du måste ha över eller under ett visst värde för att kunna dömas; det är tillräckligt att provet är positivt. Antingen visar testat positivt för narkotika, eller så visar det negativt och det finns inga spår av narkotika. I ditt fall verkar det som att det funnits åtminstone spår av amfetamin, varför ditt provresultat varit positivt och du uppfyllt de objektiva rekvisiten för brottet.

Testresultatet måste åberopas under rättegången för att kunna användas, vilket som jag förstår det har skett. Däremot ingår det i regel inte i domen. I samband med att du blev misstänkt för ringa narkotikabrott påbörjades en förundersökning vilken utmynnade i ett förundersökningsprotokoll. I förundersökningsprotokollet ingår eventuella förhör, bevisning och då bland annat provresultat för narkotika. För att få ut förundersökningsprotokollet kan du vända dig till polisen. Polisen har utrett brottet och upprättat förundersökningsprotokollet varför det är en allmän handling du har rätt att ta del av. För att få ta del av förundersökningsprotokollet kan du vända dig till polisen per e-post, telefon eller genom besök.

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo