Domar i vårdnadsfrågor åtnjuter inte negativ rättskraft

2016-10-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har gått igenom en vårdnadstvist och "vunnit" den så att säga. Motpartern har överklagat till Svea hovrätt och ej fått prövningstillstånd. Dom laga kraft april-15.Nu tänker motparten skicka in en ny stämningsansökan. Går det? Hur stor är chansen att beslut ändras om INGET har hänt? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Det finns inga hinder för en part i en vårdnadstvist att, efter en lagakraftvunnen dom i vårdnadstvisten, skicka in en ny ansökan om vårdnad (detta kallas på juristspråk för att domar i vårdnadsfrågor inte åtnjuter negativ rättskraft), se Högsta domstolens resonemang i rättsfallet NJA 2011 s. 311. Den lagakraftvunna domen kommer dock med stor sannolikhet att väga tungt då domstolen tar ställning till den nya ansökan varför det bör krävas relativt stora förändringar i barnets situation för att domstolen ska komma till ett annat beslut än i den lagakraftvunna domen.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (755)
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?

Alla besvarade frågor (84436)