Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen

FRÅGA
Hej!Jag blev i slutet på mars dömd till villkorlig dom i 2 år samt dagsböter för försök till stöld.Jag har funderingar hur detta komma påverka min framtid. Hur länge syns detta i mitt belastningsregister, och kan det företag jag söker jobb hos hitta min dom utan att se mitt belastningsregister?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Belastningsregistret

Regler kring belastningsregistret och hur länge viss information finns kvar i belastningsregistret hittar du i lagen om belastningsregister. Uppgiften om villkorlig dom kommer finnas kvar i belastningsregistret i tio år efter att domen meddelades. Om du däremot var under 18 vid tiden då brottet begicks så kommer uppgiften om villkorlig dom att finnas kvar i fem år efter det att domen meddelades (17 § p. 4 a och b i Lag om belastningsregister).

Uppgiften om straffet dagsböter finns kvar i belastningsregistret i fem år från det att domen meddelades (17 § p. 9).

Offentlighetsprincipen

I Sverige har vi en väldigt stark offentlighetsprincip, som innebär att allmänna handlingar oftast är offentliga handlingar. Att en handling är offentlig betyder att var och en har rätt att ta del av den (2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF). En dom uppfyller kraven för att vara en offentlig handling (2 kap. 3 § och 4§ TF). Det vanligaste är därmed att alla domar är offentliga för allmänheten att ta del av. Detta innebär att man kan vända sig till den beslutande tingsrätten eller myndigheten för att begära ut en dom (2 kap. 15 § och 17 § TF).

Vid undantagsfall kan domar vara sekretessbelagda, alltså att myndigheten inte har någon skyldighet att lämna ut handlingen vid begäran. En dom kan vara sekretessbelagd med motivet att skydda en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, eller om man tror att den enskilde skulle lida skada om domen blev offentlig (36 § Offentlighets och sekretesslagen, OSL). En prövning om det ska vara sekretess eller inte på domen görs varje gång som domen begärs ut (2 kap. 17 § TF). I praktiken är det mycket ovanligt att en hel dom är sekretessbelagd, det kan i sådana fall vara enstaka uppgifter i domen som är sekretessbelagda eller strukna.

Arbetsgivare

Det förekommer i vissa yrken och branscher att arbetsgivare vill ha ett utdrag ur den arbetssökandes belastningsregister. Arbetsgivare och uppdragsgivare har i vissa fall en lagstadgad rätt att begära ut uppgifter från belastningsregistret, dessa fallen omfattar då verksamheten ifråga rör vård eller om verksamheten är av betydelse när det gäller beivrande av brott (10 § Lag om belastningsregister). Dessutom finns det en skyldighet som anställd inom skolan, att lämna ett utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare vid början av anställningen (2 kap. 31 § Skollagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll