Domän med liknande namn

2016-01-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har registrerat en domän där jag tänker sälja produkter. Nu upptäckte jag när jag googlade på min hemsidas namn att det fanns ett Instagramkonto med nästan samma namn, det skiljer bara ett bindestreck. Kan jag använda mitt domännam eller kan innehavaren av Instagramkontot stoppa mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller domäner är det "först till kvarn" som gäller, är du först med att registrera ett ledigt domän är det du som har rätt till det. Dock så kan det bli problem om det är så att domänet är identiskt med eller liknar ett varumärke för samma typer av varor eller tjänster, i så fall kan det röra sig om varumärkesintrång. Eller om det är ett väldigt känt varumärke kan det röra sig om varumärkesintrång trots att det rör sig om olika varor eller tjänster, varumärket har i så fall ett så kallat anseendeskydd. Varumärkesintrång regleras i varumärkeslagen (se här) (VML).

Ett varumärke uppnår skydd genom registrering enligt 1 kap 6 § VML, eller genom inarbetning enligt 1 kap 7 § VML. Ett varumärke ska anses som inarbetat om det är känt inom en betydande del av landet i den krets till vilken det riktar sig till. I detta fall går det inte att utläsa om instagramkontots namn är ett varumärke eller om det är känt, och är det inte ett varumärke så är varumärkesintrång inte aktuellt och du har rätt att ha kvar ditt domän.

Skulle det istället vara så att namnet på instagramkontot är ett varumärke, registrerat eller inarbetat, kan det röra sig om varumärkesintrång enligt 1 kap 10 § VML eftersom att ditt domän är så pass likt. För att det ska röra sig om varumärkesintrång ska namnet vara identiskt eller liknande och det ska vara ett kännetecken för samma typer av varor/tjänster eller så ska det föreligga risk för förväxling. Är det så att du har ett liknande namn men tänker sälja produkter som skiljer sig från vad som visas på instagramkontot är det inget varumärkesintrång, det föreligger så att säga ingen varuslagslikhet. Skulle det vara så att varumärket är väldigt känt gäller det så kallade anseendeskyddet som nämns ovan. Rör det sig om varumärkesintrång får du inte använda domänet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (900)
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

Alla besvarade frågor (85453)