Dom trots tilltalads utevaro

2015-12-16 i Domstol
FRÅGA
Har varit oanträffbar och därmed INTE blivit delgiven att inställa mig till rättegång efter ett trafikbrottKAN de ändå köra rättegången / ge mig tredskodom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

I vissa fall är det möjligt att döma en tilltalad som inte delgivits inställelse till huvudförhandling. Enligt 45:15a st. 1 p. 2 Rättegångsbalken (RB) gäller att en tilltalad kan dömas även om denne på grund av att hålla sig undan inte kunnat delges stämning. Enligt 45:15a st. 3 RB kan i sådana fall dömas även om den tilltalade inte delgivits kallelse till huvudförhandlingen.

Utredning

Utgångspunkten vid den tilltalades frånvaro är att huvudförhandlingen ska inställas och ny huvudförhandling utsättas, 46:2 st. 1 p. 2 RB. I 46:15 RB har dock alternativa lösningar införts, varigenom rätten i första hand ska pröva de ovan nämnda grunderna enligt 46:15a RB.

Gemensamt för de olika situationerna i 46:15a RB är att de måste kunna utredas tillfredsställande. Har den tilltalade förnekat gärningen anses därmed utrymmet för att döma i dennes utevaro mycket snävt. Ett undantagsexempel som brukar nämnas är i de fall blodanalysen från ett påstått rattfylleribrott är tillräckligt klar och de övriga omständigheterna är ostridiga. Det blir i slutändan upp till rätten att ta ställning till ifall målet kan utredas tillfredsställande eller ej.

Avslutande ord

Det bör noteras att tredskodomar inte är tillåtna i brottmål. En dom som meddelats i den tilltalades utevaro ska således överklagas och inte återvinnas, som är det brukliga vid tredskodom. Det finns således ett visst utrymme för rätten att döma även när den tilltalade inte delgivits kallelse till huvudförhandling. Detta ska dock ses i ljuset av målets beskaffenhet och framförallt huruvida den tilltalade förnekat eller erkänt gärningen.

Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kan inte stämma att man kan döma någon utan personen blivit delgiven:det står det ingenting om i RB 45
2017-08-19 13:55
Första st står 45:15a RB, ska rätteligen vara 46:15a....
2017-10-19 17:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (441)
2020-10-26 Lägga ned åtal efter att åtal väckts?
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning

Alla besvarade frågor (85452)