Dom grundad på yrkanden i tvistemål

2016-11-30 i Domstol
FRÅGA
Om käranden stämmer svarande på ett belopp på 35000 i ett tvistemål, får då tingsrätten välja att höja detta belopp om det under förhandlingen framkommer att skulden var högre än det käranden hade yrkat?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I tvistemål gäller enligt rättegångsbalken (1942:740) 17 kap. 3 § att domstolen endast får döma på grundval av det som behörig part har yrkat. Enligt rättegångsbalken 17 kap. 2 § (se här) ska domen även endast grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Alltså, om käranden stämmer svaranden på 35000 kronor i ett tvistemål, får domstolen inte höja detta belopp eftersom det vore att frångå yrkandet.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (453)
2020-12-01 Vad sker under en rättegång?
2020-11-30 Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?
2020-11-30 Kan man "ogilla" en dom i efterhand?
2020-11-28 Olämpliga ageranden i rättssalen

Alla besvarade frågor (86900)