Dom från utlandet, belastningsregistret

2016-08-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om jag begått ett brott i Norge finns det då med i mitt svenska belastningsregister?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör uppgifter i belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister. I 3 § framgår det vilka uppgifter som registret ska innehålla om personer som dömts i Sverige. I 4 § framgår det att även uppgifter om den som dömts utlandet i vissa fall ska föras in i registret. Så är fallet bland annat om domen meddelats av en stat som tillhör Interpol och personen som dömts är antingen svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

Eftersom att Norge tillhör Interpol så ska uppgift om domen därmed föras in i registret om du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige. Du kan själv begära ett utdrag ur registret för att få del av uppgifter som rör dig själv.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85192)