Dolt fel vid köp av bostadsrätt

2016-11-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Vi har sålt en lägenhet med installerad el golvvärme i köket. Installationen är kontrollerad och inkopplad av elektriker som gjort detta som en privat tjänst. Vid försäljningen informerades mäklaren muntligen vid genomgången av objektet att golvvärmen ej varit påslagen och funktionen ej varit testad eftersom det gjordes i våras och sen har vi inte haft golvvärmen påslagen under sommaren. Även köparen informerades muntligen att golvvärmens funktion ej varit testad.Nu när vi satte igång golvvärmen så fungerar den inte. Nu kräver köparen att vi ska laga golvvärmen alternativt bryta upp all klinkers i köket och lägga nytt golv och att vi ska bekosta allt själva. Jag tycker att vi informerat och att de då borde kontrollerat funktionen om de ansett att det var viktigt. Lägenheten ligger på 3:e våningen och det är aldrig kallare golv än rumstemperatur, då betongbjälklaget värms av både vår egen och underliggande lägenhet. Så funktionen borde ju inte heller vara avgörande för köpet. Är detta ett dolt fel? Har vi skyldighet att ersätta köparen? Hur värderar man värdet av golvvärme som ett komplement till vattenburen värme som redan finns i lägenheten.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett installerat värmegolv inte fungerar skulle kunna, som köparen verkar antyda, utgöra ett dolt fel i fastigheten. Detta aktualiseras när fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren ansvarar dock bara för dolda fel, det vill säga sådana fel som inte går att upptäcka. Som fel får alltså inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet, se 4 kap. 19 § jordabalken. En sådan omständighet vid köpet kan vara att säljaren, ni, påpekat att ni inte provat funktionen av värmegolvet och därför ej vet om det fungerar. Detta väcker en undersökningsplikt hos köparen att undersöka värmegolvets skick närmare. Felet, att värmegolvet inte funkar, är därför inte längre ett dolt fel.

Köparen har alltså inte rätt att kräva avdrag på köpeskillingen, häva köpet eller få ersättning för skada, om ni som jag förstår det, påpekat för denne att ni inte testat värmegolvets funktion och därför inte vet om det fungerar eftersom felet inte var dolt.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll