Dolt fel i hus?

2017-12-25 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Min dotter och hennes sambo köpte ett hus sommaren 2017, och fick nu bekymmer med avloppet.Efter att vi grävt upp avloppsrören så såg vi att orsaken till bekymret var att avloppsröret var krokigt på grund av undermåligt utfört markarbete som har gjort att rörets pressats ned på grund av marktrycket.Huset är utbyggt 1999 och i samband med det lades nya avloppsrör ned. De har även kopplat dräneringen till avloppet för gråvatten, vilket i sig inte heller kan vara korrekt!Avloppet är kopplat till en tre-kammarbrunn med infiltration.Kan dessa båda felen anses som dolda fel?Tacksam för hjälp
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din dotter och hennes sambo har köpt ett hus blir jordabalkens fjärde kapitel tillämplig, då det rör sig om köp av fast egendom.

Vad är ett dolt fel?
Ett dolt fel är något som finns vid köpet av bostaden och som ni inte har kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Som köpare ska man inte heller behöva räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick eller omständigheter vid köpet (se 4 kap 19 § jordabalken).

Vad ingår i en köpares undersökningsplikt?
Som köpare har man en undersökningsplikt vid köpet. Denna undersökningsplikt kan, beroende på omständigheterna, vara långtgående. Din dotter och hennes sambo måste ha gjort en noggrann undersökning av fastigheten för att upptäcka eventuella fel. I undersökningsplikten ingår att undersöka bland annat el, vitvaror, mark m.m. Alla utrymmen och delar av fastigheten som kan undersökas utan förstörande ingrepp ska undersökas. Skulle ni vid undersökningen märkt att det exempelvis var något problem med avloppet, eller om säljaren ger er en upplysning om detta, så utvidgas er undersökningsplikt och en ännu mer ingripande undersökning hade behövts göras.

Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 1980 s. 555) angett att svårtillgängliga utrymmen, så som ett kryputrymme under en byggnad, ingår i undersökningsplikten. Ingrepp i mark är däremot sådana åtgärder som oftast undantas från undersökningsplikten (ex NJA 1979 s. 790).

Av din fråga förutsätter jag att felet upptäcktes nyligen och att ni på grund av detta var tvungna att gräva upp rören och där fann orsaken till felet. Detta är därför något som skulle kunna klassas som ett dolt fel och ni kan därmed ha rätt till prisavdrag på köpet.

Klaga på ett dolt fel:
Som köpare av ett hus har ni upp till 10 år på er att klaga på ett dolt fel (4 kap. 19 b § jordabalken). Utöver detta måste ni som köpare reklamera köpet till säljaren inom en rimlig tid från att felet upptäcktes (4 kap. 19 a § jordabalken). Vad som är en rimlig tid avgörs från fall till fall. Ni har rätt till tid för att bedöma eller bekräfta felet genom att anlita ytterligare tekniskt biträde och för undersökning av dina möjligheter att göra felet gällande mot säljaren (NJA 2008 s. 1158).

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (486)
2021-12-30 Fel i gammal byggnad
2021-12-07 Kan ett dödsbo friskriva sig från dolda fel?
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?

Alla besvarade frågor (98667)