Dolt fel i fastigheten

Hej! Sålde ett hus med en uppvärmd utomhuspool i somras. Köparna besiktigade inte poolen som var 9 år gammal, bara frågade om poolen fungerade. " Ja", svarade jag då jag simmade i den regelbundet och märkte inget onormalt. Jag rekommenderade dem att kontakta poolfirmabsom byggde poolen för att få råd med skötsel mm. Efter 1,5 månad fick jag ett brev från dem om att poolen läckte, de uppmätte 170 l vatten/ dygn och man hittade sprickor i breddavloppet som orsak till läckaget. Poolfitmans expert upplyste mig om att det är normal avdunst varm sommar ( upp till 450 l/dygn är normalt att dunsta för poolen 4x8 m) och inte läckage. Min vattenförbrukning varit detsamma alla 9 år. Sprickans orsak är oklar men den person som jobbade med byte trodde på frostskador och inte ålderslitage, senare till mig erkände han att även andra orsaker som markrörelser, sprängnigar nära poolen mm är möjliga.

Köparna påstår att läckande pool är dolt fel och kräver ersättning från mig för byte av breddavloppet. Jag tror inte att poolen läcker. Sprickor i breddavloppet kunde de upptäcka vid besiktning. Är det verkligen ett dolt fel? Tacksam för ert svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en pool läcker är utgör ett faktiskt fel på fastigheten då bestämmelsen om fel i fastighet (4 kap. 19 jordabalken) även omfattar förhållanden som inte direkt rör fastighetens byggnad, exempelvis förorenat vatten i en brunn eller förhållanden i närmiljön så som inte är som förväntat. Precis som du uttrycker det kan en läckande pool vara ett dolt fel i fastigheten. Dolda fel aktualiseras när fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren ansvarar bara för dolda fel och alltså inte för fel som innebär en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet, se 4 kap. 19 § jordabalken. En sådan omständighet vid köpet kan vara att säljaren skulle påpekat att det kunde varit ett fel på poolen. Detta väcker en undersökningsplikt hos köparen att undersöka värmegolvets skick närmare. Eftersom ni verkar ha påpekat att poolen fungerar som den ska är felet dolt för köparen och denna kan påtala detta med konsekvenser.

Köparen kan alltså ha rätt att kräva avdrag på köpeskillingen, häva köpet eller få ersättning för skada, då ni påpekat att poolen fungerade som den ska se 4 kap. 19 § 2 st jordabalken. Däremot förutsätter allt ovan att det faktiskt är fel på poolen. Alltså att det är en läcka i den och att vattenförlusten inte beror på normal avdunstning. Vidare krävs att felet fanns när du sålde fastigheten, det vill säga felet ska inte ha uppkommit då fastigheten varit i köparens ägor.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

- See more at: http://lawline.se/answers/dolt-fel-vid-kop-av-bostadsratt-2#sthash.IgQ3D1Fz.dpuf

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”