Dolt fel i fastighet och friskrivningsklausul

2021-05-03 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejVi har köpt en fastighet med friskrivningsklausul på grund av detta fick vi huset billigt Jag har jobbat i byggbranchen sen 1993 och ansåg att fastigheten hade dom brister i våtrum o kök som man kan vänta sig av ett äldre hus Sen berättar ägaren som hon även uppger i försäljningsargumenten att taket är bytt Dock för 16 år sedan men det är ju ingen ålder på ett tak med betongpannor Till problemet : Vi rev av lite av taket för att vi skulle förlänga taket lite i sidled och då märkte vi att nästan all svall var rutten Vad gäller ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kontraktsbrott vid försäljning av fast egendom regleras i 4 kap. jordabalken.

Enligt huvudregeln är säljaren ansvarig för dolda fel. Reglerna i 4 kap. jordabalken är dock dispositiva, vilket innebär att det är möjligt att åsidosätta dessa genom avtal. Om säljaren är en näringsidkare är det dock inte möjligt att avtala bort felansvaret.

Friskrivningsklausulen
Det finns två typer av friskrivningsklausul, egenskapsfriskrivning och påföljdsfriskrivning. Egenskapsfriskrivning innebär att säljaren avsäger sig ansvar för en viss preciserad egenskap i fastigheten. Påföljdsfriskrivning innebär att köparen inte har möjlighet att kräva påföljder för fel, dolda eller öppna, i fastigheten. I din fråga verkar det som att det rör sig om en påföljdsfriskrivning, jag kommer därför fortsatt utgå från att så är fallet.

Är friskrivningsklausulen giltig?
Friskrivningsklausuler är som ovan nämnt fullt möjliga att göra och giltiga. Men det finns två situationer då friskrivningsklausuler inte är giltiga:

a) om säljaren kände till felet,

b) om säljaren muntligen eller skriftligen, direkt eller indirekt, lämnade en garanti till köparen om att det upptäckta felet inte fanns.

I din situation kan säljarens uttalande om att taket är bytt tolkas som en garanti. Detta eftersom säljaren diskuterat och lämnat lugnande uppgifter om att taket är bytt vilket gav er vissa befogade förväntningar avseende takets skick. Säljaren kan därför inte neka felansvar avseende taket med hänvisning till friskrivningsklausulen.

Det är dock mycket svårt att bevisa att säljaren på förhand kände till felet eller att säljaren lämnat muntliga utfästelser som i ditt fall.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (475)
2021-09-30 Undersökningsplikt och besiktningsmannens ansvar
2021-09-24 Fel i objektsbeskrivningen
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?

Alla besvarade frågor (96356)