Dolt fel i fastighet

2017-01-31 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, Vi köpte i oktober ett hus. Nu visar det sej att det är eldningsförbud i alla skorstenar och kaminer pga att tidigare ägare inte haft sotaren hos sej. I objektbeskrivningen när vi köpte huset står det att alla är godkända för eldning samt ett frågeformulär där mäklare frågar säljaren om byggnadsnämnd, miljöförvaltning sotare etc gjort anmärkningar angående oljetank, ventilation,ledningsnät,eldstäder rökgångar etc eller annat slag av påpekanden? Här svarar köparen nej. Vi känner oss lurade och vi har eldat sen vi flyttade in och man vill ju inte ens tänka på vad som hänt om det börjat brinna. Kan kräva att få detta åtgärdat av mäklare/säljare eller vi får snällt ta kostnaden själv. Vi har varit i kontakt med mäklaren som lovat ta kontakt med säljaren men som nu säger att hon inte fått tag på dom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring vad som anses vara fel i fastighet och vem som ansvarar för sådana fel finns i 4 kap. 19 § JB. Där framgår att säljaren bara ansvarar för dolda fel och alltså inte sådana fel som borde upptäckts vid en sådan undersökning av fastigheten. Undersökningen ska göras utifrån bl.a. fastighetens typ, skick och ålder. Ni har köpt en fastighet där det finns kaminer och skorstenar. Objektsbeskrivningen uppger att skorstenar och kaminer är godkända för eldning. Ägaren nekar att det skulle finnas någon anmärkning på fastighetens eldstäder samt rökgångar. Detta sammantaget gör att ni, som köpare, med fog kunnat förutsätta att kaminerna i huset ska vara funktionsdugliga. Att kaminerna då inte går att bruka på grund av att det är eldningsförbud och övriga omständigheter vid köpet är att anse som ett dolt fel i fastigheten.

För att kunna hävda att fastigheten är felaktig måste ni meddela säljaren om felet inom skälig tid efter att ni uppmärksammat felet, detta framgår av 4 kap. 19 a § JB. Det ni måste göra är alltså att ta kontakt med säljaren och meddela hen om felet ni upptäckt.

4 kap. 19 § JB hänvisar till 4 kap. 12 § JB vad gäller köparens rätt till avdrag på köpeskillingen vid fel i fastigheten. Generellt kan sägas att prisavdraget ska motsvara mellanskillnaden mellan fastighetens värde om felet varit känt för er samt det belopp som ni faktiskt betalade. Värdeskillnaden beräknas ofta utifrån vad det kostar att åtgärda felet.

Hoppas att detta svar har varit till hjälp annars är ni välkomna att höra av er igen!

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95762)