Dolt fel i fastighet?

FRÅGA
Hej Vi ska köpa ett hus där det finns en vind. Vinden går inte att besikta då det inte finns lucka för att ta sig upp. Enligt säljaren inreddes ovanvåningen 2001 då man även lade nytt tak. Säljaren har varit i kontakt med Anticimex som han är försäkrad hos och de har tidigare sagt att det inte är någon fara med vinden men nu vill Anticimex inte göra något i detta läget. Vad ska vi som köpare göra nu? Har vi skyldighet att gå dit och ta upp en lucka till vinden nu för att konstatera att allt ser bra ut eller går det under dolda fel om vi sen undersöker det efter vi flyttat in?
SVAR

Hej,

tack för din fråga!

S.k. dolda fel regleras i jordabalken (JB) 4 kap. 19 § (se här). Dolda fel är sådana fel du som köpare inte kunnat förvänta dig vid köpet med hänsyn till fastighetens ålder och konstruktion och sådant som inte upptäcktes eller borde ha upptäcks vid en undersökning av fastigheten.

Köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet är långtgående - om man inte själv är fackman inom branschen bör man anlita en besiktningsman för att minimera risken i detta avseende. Om ni inte gjort detta än, är det något jag starkt rekommenderar. Det bör dock påpekas att ni kan bli ansvariga för fel som besiktningsmannen inte upptäcker men borde ha upptäckt. Vidare bör det påpekas att undersökningsplikten utvidgas om besiktningsmannen lämnar upplysningar som att en märklig lukt upptäckts, fläckar på väggar e.d.

Har det tidigare varit problem med vinden och ni är i vetskap om detta, omfattas det troligtvis av er undersökningsplikt. Trots att utrymmet är svårtillgängligt befriar det inte er som köpare från er undersökningsplikt.

Mina råd blir därför att ni i första hand bör anlita en besiktningsman som får besikta vindsutrymmet. I andra hand bör ni försäkra er, genom säljarens garantier, att vindsutrymmet är i gott skick. Ni bör även undersöka utrymmet själva för att försäkra er om att så är fallet, trots att det är svårtillgängligt.

Hoppas du med detta fått ledning i din situation!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (266)
2021-01-19 Köp återgå om man inte får bygglov?
2020-12-27 Hur tjänar man på att ta in en egen besiktningsman?
2020-12-25 Fråga om köpa av svartkontrakt
2020-11-30 Finns sms om köp av fastighet, nu vill säljaren dra sig ur. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (88497)