Dolt fel i fastighet

2016-09-22 i Fel i fastighet
FRÅGA
Sålde vårt hus för ett år sedan. Nu har köparna råkat ur för en vattenskada i badrum som efter undersökning visar sig vara ett konstruktionsfel i golvbrunnen i badrummet. Vi köpte huset 2009 och badrummet är byggt 2000. De vi köpte huset av hade inte byggt badrummet utan det var en ägare tidigare. Inget fel har märkts av under dessa 16 år. Hur kan vi bli skyldiga enligt dolda fel paragrafen (jordbalken) Kan vi hänvisa bakåt till tidigare ägare?Får vi då driva process mot de vi köpte av? Finns det nån avskrivning eftersom badrummet är 16 år gammalt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köp av fastighet regleras i Jordabalkens 4 kapitel, likaså den situation som du befinner dig i just nu nämligen att ett dolt fel har uppmärksammats, se 19 § JB.

Du som säljare har ett stort ansvar för din fastighet, och förväntas upplysa köparen om eventuella brister.

Köparens skyldighet vid fastighetsköp är den långtgående undersökningsplikten - men inkluderar inte dolda fel.

Som säljare av huset ansvarar du således för dolda fel som upptäcks efter att den nya ägaren flyttat in - inom 10 år. Detta pga ett dolt fel normalt sätt inte upptäcks vid den undersökningsplikt en köpare gör. Fastän du inte hade en aning om felet är du ansvarig som säljare av fastigheten.

Sammanfattningsvis är ni tyvärr skyldiga att ansvara för konstruktionsfelet. Då ni köpte huset 2009 är det mindre än 10 år sedan, varför ni också kan vända er till de förra ägarna och få ersättning av dem enligt 4:19 JB.

Lycka till!

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (416)
2020-09-08 Kan jag avskriva dolda fel genom att sälja fastigheten i befintligt skick?
2020-09-07 Absence of waterproof membrane (tätskikt), a hidden fault?
2020-09-01 Kan en obrukbar gårdsplan vara ett fel i fastighet?
2020-08-28 Dolt fel i fastighet

Alla besvarade frågor (84212)