Dolt fel i fast respektive lös egendom

2020-03-29 i Fel i fastighet
FRÅGA
Förklara för begreppet dolt fel avseende lös respektive fast egendom
SVAR

Ett dolt fel är ett sådant fel som man inte kan kräva att köparen upptäcker eller känner till vid ett köp av egendomen.

Fast egendom

Vid köp av fast egendom har köparen enligt 4 kap. 19 § 2 st. Jordabalken(JB) inte rätt att åberopa fel som han eller hon borde ha upptäckt eller känt till vid köpet av fastigheten. Dolda fel är sådana fel i fastigheten som köparen inte borde ha upptäckt eller känt till genom att använda syn, lukt och hörsel. Man brukar säga att köparen har en undersökningsplikt. Det är säljaren som har ansvar för dolda fel i tio år från att fastigheten säljs, 4 kap. 19b § JB.

Lös egendom

Vid köp av lös egendom har säljaren ansvar för dolda fel och detta gäller oavsett om säljaren var medveten om felen eller inte. Till skillnad från vid köp av fast egendom finns ingen undersökningsplikt vid köp av lös egendom. Köparen får dock inte åberopa fel som han eller hon kände till vid köpet eller fel som köparen hade känt till efter en undersökning som säljaren uppmanat till, 20 § Köplagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (447)
2021-04-05 Hur går man vidare med ett skadeståndsanspråk?
2021-04-04 Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?
2021-03-29 Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada
2021-03-11 Olika typer av fel i fastighet

Alla besvarade frågor (91128)