Dolt fel i fast egendom

2017-02-02 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!En liten delikat fråga!Vi renoverade en dusch 2004, sålde huset juni 2007, nu har det blivit vattenskada vid golvbrunn. Enligt de nya ägarnas försäkringsbolag är inte golvbrunnen infäst i bjälklaget på rätt sätt, dvs försäkringen täcker inte detta. Nu hänvisar de till dolda fel. Vår Entreprenör har ju ett maxansvar på 10 år och den tiden är ju passeradVi stod för en besiktning inför husförsäljningen, de hade ingen extra besiktning. Vi har ingen dolda felförsäkring.Hur ser juridiken ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till köp av fast egendom finns en tioårig preskriptionsfrist som börjar löpa från dess att de nya ägarna tillträder huset enligt 19 b § Jordabalken. Därför spelar det ingen roll att entreprenörens maxansvar har löpt ut, då ert ansvar för dolda fel utgår från försäljningen från vilken det ännu inte gått tio år.

Säljaren har som utgångspunkt ansvar för dolda fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka. Huvudregeln är dock att om inte köparen är kunnig inom sakområdet bör han ta hjälp av en besiktningsman. Allt som köparen bör kunna upptäcka genom syn, lukt, hörsel m.m. bör han undersöka, även om det är svårtillgängliga utrymmen så som under golvet eller inuti skåp. Undersökningsplikten utökas om det finns anledning till misstanke om fel, t.ex. om det är ett äldre hus eller om huset i allmänhet är i ett sämre skick.

I detta fall blir det en avvägning mellan köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för fel i fastigheten.

I detta fall antar jag antar att felet var dolt även för er besiktningsman och köparna hade ingen anledning att anta att renoveringen var felaktigt utförd. Därav har säljaren stor möjlighet att åberopa ett dolt fel enligt 19 § jordabalken. För att gå vidare med detta och göra en fullständig utredning av fallet rekommenderar jag er att kontakta en jurist på Lawline. Detta kan du göra här.

Lycka till!

Vänligen,

Alexandra Teorell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95759)