Dolt fel i bostadsrätt

2019-06-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har köpt en bostadsrätt och redan efter 2 veckor märkte jag att lägenheten har skadedjur i form av vägglöss. Alla mina möbler är helt nya då jag flyttar in från mina föräldrar. Dessutom har jag aldrig haft problem med vägglöss tidigare. Min fråga är om det är möjligt att häva köpet pga detta? Eller är prisavdrag det enda möjliga? Sen måste jag väl också bevisa att det inte kommer från mig och hur kan man egentligen lyckas med det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av bostadsrätter, vilket räknas till lös egendom, ska köplagen tillämpas. Eftersom bostaden avviker från vad du med fog kunnat förutsätta så är det ett fel i bostaden (se Köplagen 17§). Om det är fel som du som köpare inte kunnat upptäcka trots att du undersökt bostaden noggrant innan köpet så handlar det om ett dolt fel och då är säljaren ansvarig för felet (jämför Köplagen 20-21§§). Som köpare har man skyldighet att undersöka varan noggrant, men hur utförlig undersökning ska vara får bedömas från fall till fall. Viktiga faktorer som påverkar är ålder, skick och pris på bostaden. Är bostadsrätten i ett äldre hus krävs exempelvis mer noggranna undersökningar. Skadedjur är ett vanligt dolt fel men det avgörande är alltså om du kunnat eller bort upptäcka dessa vid besiktning innan köpet.

Som du säger så har du bevisbördan för att visa att felet förelåg före köpet, eftersom risken övergår på köparen när varan överlämnas (se Köplagen 13§). Beviskravet ligger relativt högt men kan variera beroende på omständigheterna i fallet (se exempelvis NJA 2015 s. 233). Om du som köpare kan visa att dina möbler är helt nya samt att den bostad du bott i innan, d.v.s. dina föräldrars, är fri från vägglöss så bör det räcka långt tänker jag.

När man som köpare har upptäckt ett fel ska detta meddelas till säljaren inom "skälig tid" (se Köplagen 32§). Du bör alltså utan dröjsmål meddela säljaren om vägglössen. Vad gäller påföljd har säljaren rätt att avhjälpa felet i första hand (se Köplagen 36§). Det innebär att hävning eller prisavdrag endast kan komma ifråga om inte säljaren avhjälper felet, d.v.s. betalar en sanering. Hävning kan i så fall ske om felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket det bör vara (se Köplagen 39§).

Behöver du mer hjälp med det juridiska får du gärna boka tid med en jurist här på Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och kom ihåg att ta kontakt med säljaren snarast om du inte redan gjort det!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1059)
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?
2020-07-30 Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas

Alla besvarade frågor (82613)