Dolda fel vid fastighetsköp

2020-03-07 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej. Mitt namn är X och jag köpte mig ett tegel hus i nov månad. Nu efter några månader efter en MASSA regn och blåst har det trängt in vatten in till innerväggen så att det blivit "fuktmärken".Jag vet om när jag kollade på huset att den gaveln inte är i toppskick,utbytta tegelstenar och omfogat på vissa ställen osv. Jag hade INTE en besiktningsman när jag köpte det. Kan detta räknas som dolt fel tror ni? Eller om mitt försäkringsbolag kan täcka något? Eller jag får betala allt själv? För att gaveln ska bli bra måste vi eventuellt putsa om hela väggen,vilket blir ganska kostsamt. Tack! Mvh.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om undersökningsplikt vid fastighetsköp regleras i Jordabalken (i fortsättningen JB).

4:19 JB reglerar så kallade faktiska fel i fastigheter.

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet, stadgar 4:19 sista stycket JB.

Säljaren för fastigheten ansvarar endast för så kallade dolda fel.

Köparen har vid fastighetsköp en sträng undersökningsplikt. En normal undersökningsplikt omfattar i princip allt som är möjligt att konstatera med sinnena och det kräver att man nagelfar fastigheten genomgående. Dock innebär undersökningsplikten inte att man ska göra någon form av åverkan på själva fastigheten, som att riva ned väggar och dylikt.

Så länge säljaren inte har gjort en särskild utfästelse eller om fastigheten inte avviker från en kärnegenskap kommer det du tar upp i frågan förmodligen inte räknas som ett dolt fel. Avvikelse från kärnegenskap innebär en allvarlig och fundamental avvikelse från normal och rimlig standard.

Du anger dessutom att du vid undersökningen av fastigheten visste om de aktuella felen. Därmed finns det heller inte några större möjligheter till felpåföljder om det trots allt skulle visa sig vara ett dolt fel.

Att inte ha en besiktningsman faller i dessa fall på köparen. Säljaren har ingen generell upplysningsplikt vad gäller fel.

Vad gäller försäkringsbolagets betalningsansvar vilar det på vad som står i ditt aktuella försäkringsavtal. Risken för att du får betala reparationen själv finns.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (416)
2020-09-08 Kan jag avskriva dolda fel genom att sälja fastigheten i befintligt skick?
2020-09-07 Absence of waterproof membrane (tätskikt), a hidden fault?
2020-09-01 Kan en obrukbar gårdsplan vara ett fel i fastighet?
2020-08-28 Dolt fel i fastighet

Alla besvarade frågor (84178)