FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal31/07/2015

Dolda fel i fastighet

Har idag överlåtit min halva av huset till mitt ex. mot att att han tar över ansvaret å skulderna som finns kvar...

Han började då prata om att man som säljare är skyldig till att stå för dolda fel i upp till 10 år.

Är jag en säljare när jag inte fått ett öre för huset?

Jag har bara låtit honom ta över hus å resterande skulder då han inte har råd att lösa ut mig, kan jag då bli skyldig att stå för fel som visar sig om nått år?

Fel finns det i huset som vi båda är medvetna om å han tar ju över med de kända felen....

Vi har bott i huset tillsammans i över 10 år.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!


Vad som innebär köp av fastighet och hur ett sådant köp går till framgår av Jordabalken 4:1, https://lagen.nu/1970:994. Här av framgår att ett köp av fast egendom utgår genom ett upprättande av en köpehandling där säljaren och köparen skriver under. Det framgår inte av frågan hur avtalet ser ut, men om kravet i 4:1 jordabalken är uppfyllt innebär det ett köp av fast egendom.

Gällande frågan din fråga om säljaren har ansvar för dolda fel stämmer detta bara i viss utsträckning. Det stämmer att köparen har 10 år på sig att åberopa fel som föreligger, 4:19b Jordabalken. Men detta ansvar gäller bara fel som köparen inte med fog kunnat förutsätta vid köpet. I ditt fall kan dessa dolda fel troligen inte komma att bli aktuella eftersom ditt ex med fog bör känna till det mesta om fastigheten - eftersom han (utifrån vad jag förstått) redan bor där. Utöver detta har det i praxis visat sig att undersökningsplikten för en köpare har visat sig sträcka sig långt och att dessa fel som kan medföra hävningsrätt för en köpare är väldigt sällsynta.

Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att DU vänder dig till Lawline!

Vänligen,
Alfred BrandtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”