Dold samäganderätt till bil

Hej! Jag har en lite fråga, det är så att jag ligger precis i en väldigt infekterad separation från min tidigare sambo och nu har det gått så långt att vi inte kan prata längre. Under tiden vi bodde ihop så köpte vi en bil tillsammans för gemensamt bruk och ägande, nu har det blivit en väldigt tvist pga den här bilen. Hon hävdar att bilen är helt och hållet hennes trots att vi gick till banken tog ett gemensamt lån och köpte bilen, och har under hela tiden haft gemensam ekonomi och betalat lika delar på lånet och förbrukningen till bilen, till saken hör att hon står som skriven ägare på den. Vad jag skulle vilja veta är vilka rättigheter har jag vid en sådan här tvist? jag säger ju att bilen är gemensam och är villig att komma överens, men det verkar inte min motpart vara så jag skulle vara jätte tacksam för svar och hjälp hur jag kan gå vidare med detta.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om reglerna för sambos återfinns i sambolagen, https://lagen.nu/2003:376.

Huvudregeln för sambos är att den som köpt egendomen förblir ägare till den. Bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör dock samboegendom vilket följer av 3 § och ska delas lika vid bodelning (8 §). En bil räknas däremot inte (i samboförhållanden) som bohag och ska alltså inte ingå vid en bodelning. 

Men genom Högsta domstolens rättspraxis har en princip om så kallad dold samäganderätt fastställts som innebär att en sambo vid separation kan hävda sin rätt till viss egendom trots att det är den andre sambon som utåt sett står som ägare till den.

Tre kriterier har uppställts för att det ska röra sig om dold samäganderätt och dessa är:

1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.

2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att ni ska vara gemensamma ägare till bilen). 

Om dessa kriterierna är uppfyllda antas det föreligga en avsikt att egendomen ska brukas gemensamt vilket som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.

Utifrån informationen ovan anser jag att mycket talar för att dessa  kriterier är uppfyllda. Om så är fallet är ni gemensamma ägare till bilen.

Om er tvist fortsätter och du vill gå vidare med detta föreslår jag att du tar kontakt med en familjerättsjurist för vidare hjälp, förslagsvis Familjens Jurist.

Vänliga hälsningar,

Fredrik WigghRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning