Dold samäganderätt och samboavtal

Hej

Min far dog hösten 2016.

Han hade varit sambo med en ny kvinna länge.1981 köpte de hus som min styvmor av olika skäl fick stå som ägare till.Där har de tillsammans bott i drygt 35år.

2015 skrev de avtal om att sambolagen inte ska gälla. Dvs hus med innehåll skulle tillfalla min styvmor.

Vi är tre syskon från ett tidigare äktenskap som inte fick något.

Pappa hade betalt merparten av deras hus och innehåll..men huset har varit skrivet på sambon hela tiden.

Är det korrekt , att en skriftlig upphävning av sambo avtalet gör att vi inte kan få något arv av hus&hem.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar principen om dold samäganderätt. Principen är inte lagstadgad utan har utformats i praxis. Jag kommer basera mitt svar på ett antal rättsfall, främst NJA 1985 s. 97 och NJA 2016 s. 1057.

Som regel är förstås den som står som ägare till en fastighet att betrakta som fastighetens ägare. För fallet att makar/sambor förvärvar en fastighet gemensamt kan dock den som inte står som öppen ägare betraktas som dold samägare. Detta innebär att denne har ett anspråk på en del av ägandet trots att den inte står som ägare. Principen om dold samäganderätt gäller oavsett om sambolagen ska tillämpas eller avtalats bort.

För att din far ska kunna betraktas som dold samägare krävs att tre förutsättningar uppfylls.
Den första är att fastigheten ska ha förvärvats för gemensamt bruk, vilket enligt min uppfattning din fars och hans sambos hus måste anses ha varit eftersom de efter förvärvet levde där i 35 år.
Den andra är att den make som inte är öppen ägare har bidragit ekonomiskt till förvärvet, vilket din far gjort.
Den tredje förutsättningen är att makarna/samborna förvärvat egendomen med avsikt om att samäga den. Detta är förstås svårare att visa. I fallet NJA 2013 s. 242 uttalade dock Högsta domstolen att denna tredje punkt inte alltid kan tillmätas betydelse utan att de två första punkterna, om de är uppfyllda, räcker för att en presumtion om avsikten ska finnas.

Min uppfattning är alltså att det med stor sannolikhet föreligger en dold samäganderätt i ditt fall. Så länge ni kan visa att er far bidragit till köpet bör alltså du och dina syskon enligt min uppfattning ha en dold samäganderätt till fastigheten eftersom er far avlidit, enligt fallet NJA 1986 s. 83.

Angående husets innehåll, bohaget, gäller vanliga principer om ägande. Eftersom er far avtalat bort sambolagens bestämmelse om bodelning ska ni alltså ärva det av bohaget er far förvärvat och ägt under sin livstid.

Jag rekommenderar dig att du kontaktar din styvmor och diskuterar situationen med henne och förklarar att dold samäganderätt sannolikt föreligger. Vägrar hon acceptera detta rekommenderar jag att du vänder dig till en professionell jurist för att utvärdera möjligheterna att väcka talan mot henne. Att det gått mer än ett år sedan din fars bortgång utgör enligt min uppfattning inget problem ur en preskriptionssynpunkt, men detta är något en yrkesverksam jurist förmodligen kan ge ett mer korrekt svar om.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”