dold samäganderätt i samboförhållande

FRÅGA
Jag betalade för en stuga, har kvitto på det. sambo står på markarende. Vem har rätt till stugan vid separation. (stugan står på en ö, som ägs av staten.)Har hört talas om dold samäganderätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från ett scenario där ni under hela förhållandet lever som sambor och därmed blir i händelse av en framtida separation sambolagen (2003:376) tillämplig. Jag kommer även på ett generellt plan förklara hur bodelning mellan sambor sker då jag inte har tillräckligt med information för att göra en djupare bedömning av läget.

Utgångspunkten i sambolagen är att vid en separation så ska er samboegendom delas upp i en bodelning (8 § Sambolagen). Som samboegendom utgör er gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen). För att stugan ska bli föremål för bodelning måste den ha köpts in som gemensam bostad. Då spelar det ingen roll ifall ena parten har äganderätten utan den ska då tillhöra båda vid en bodelning. Det finns dock vissa undantag till den bestämmelsen. Ifall stugan huvudsakligen används för fritidsändamål och inte er bostad ska den inte tas med i bodelningen (7 § sambolagen).

Dold samäganderätt

Det har även i rättspraxis utvecklats en princip om dold samäganderätt rätt där även om det finns en ägare så kan den andre parten i ett sambo eller äktenskap förhållande yrka om att samäganderätt föreligger.

Det finns vissa kriterier för att dold samäganderätt ska föreligga, vilket är följande:

Stugan ska vara köpt för gemensamt bruk, alltså ska ursprungliga syftet med köpet vara att det skulle användas som gemensam bostad. I praktiken innebär det att ifall bostaden är köpt innan förhållandet kan inte dold samäganderätt föreligga. För det andra ska den parten som inte är ägare bistått med ett ekonomiskt tillskott till fastigheten, här räknas inte indirekta tillskott utan det ska vara direkt kopplat till köpet. Samt ska tillskottet ha skett vid själva köptillfället. Slutligen aktualiseras det sista ifall de två första kraven är uppfyllda, nämligen att syftet med tillskottet var att bostaden skulle ägas gemensamt, den presumeras vara gemensamt ägd om de två första kriterier är uppfyllda.

Ifall alla dessa kriterier är uppfyllda ska dold samäganderätt anses föreligga och således ska fastigheten anses tillhöra båda.

Det blir svårt för mig att gå in djupare på hur just din situation ser ut på grund av att jag har för lite information, huruvida markarrendet ska utgöra ett direkt ekonomiskt tillskott är också oklart då jag inte vet under vilka förhållanden köpet på stugan och arrendet uppstod.

Jag hoppas att jag gjort saker och ting lite klarare och jag hoppas du fått svar på din fråga, tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96379)