Dold samäganderätt i samboförhållande

Hej. För 11 år sedan flyttade jag och min dåvarande sambo till hus. Han stog på huset. Och enl honom så var vi då tvungna att skriva på ett papper där vi frångick sambolagen

Han säger att banken krävde det då han la in det han fick för sin lägenhet. Jag har under dessa 11 år varit med och amortera på huslånet. Nu när vi separerade så menar han att jag har ingen rätt till något av husets värde. Kan detta verkligen stämma då jag betalat av en stor summa på huslånet. Det handlar om ca 250 000 kr

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen ger sambor ett latent anspråk på att vid en begärd bodelning (8 § SamboL) vid en separation dela lika på den egendom som betraktas som samboegendom, dvs bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk under samboförhållandet (3 § SamboL). Detta innebär att den sambo som inte är ägare av samboegendomen i fråga med utgångspunkt i sambolagen har möjlighet att få ut halva värdet av den egendomen. Det finns dock möjlighet att avtala bort dessa regler genom ett samboavtal (9 § SamboL), vilket det verkar som att ni gjort. Det innebär att rätten till halva värdet av samboegendomen går förlorad. Enligt sambolagen har du därför inga möjligheter att få ut halva delen av huset vid en bodelning.

En något begränsad möjlighet att få ut halva delen av huset är genom att hävda äganderätt. Du kan då kräva ut din andel på en helt annan grund, oberoende stöd i sambolagen. Praxis har i vissa fall godkänt dolt samägandeskap vilket innebär att man kan betraktas som ägare trots att man inte rent utåt sett står om ägare. Kraven för dold samäganderätt är att (1) en sambo har köpt egendom för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet är att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.

Jag misstänker dock att du inte skulle nå framgång med att hävda dold samäganderätt eftersom det verkar som att det aldrig funnits någon vilja till att du skulle betraktas som ägare av halva huset. Detta trots att du betalat en stor del av lånet. Det finns tyvärr inga andra rättsliga grunder för dig att kräva ut något ur huset. Du kan alltid försöka komma överens om något med din f.d. sambo er två emellan eftersom du trots allt betalat rätt mycket på lånet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning