Dold samäganderätt för sambos

FRÅGA
Bodelning vid separation, sambos.Hej!Jag och min sambo ska separera efter 16 år! Vi har 2 barn i åldrar 8 respektive 4 år, hus och 2 bilar! 1 bil som vi köpt för många år sedan och 1 nyköpt.Till saken är den att jag tycker att vi ska dela på bilarna precis som vi kommer göra med övriga hushållet. Bilarna är köpta under tiden vi var sambos, vilket vi forfarande är då vi inte helt har separerar än. Han ska ha den nyköpta och jag den gamla bilen. Sambon har varit den som stått på alla räkningar och vid varje månads slut dragit en summa från mitt konto för att bidra med betalningarna likaså för den aktuella bilen! Bilen betalades dock för sparade pengar han hade från sitt konto men är ju köpt till hushållet! Problemet är nu att han står på bilen och jag får endast använda bilen för ungarnas skull,har tagit bilnycklarna ifrån mig en gång nu för att han inte tyckte att jag skulle använda bilen privat, och vill att jag ska betala en symbolisk summa för bilen innan den ska skrivas över på mig! Eftersom bilen står på honom har jag inga rättigheter på bilen även om den är köpt till familjen/hushållet för mer än 8 år sedan? MVHCarola
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en bodelning för sambos ingår egendom som faller inom kategorin gemensam bostad och bohag. Till gemensamt bohag hör möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, 7 § Sambolagen. En bil faller utom denna definition även om du har rätt i att bilen har använts för gemensamt bruk och inköpts under tiden ni var sambos. Du kommer alltså inte att kunna göra anspråk på bilen genom en bodelning enligt Sambolagen.

Dock finns det en annan väg du kan gå och det är att hävda dold samäganderätt till bilen. För det ägande som uppkommer under samlevnaden är huvudregeln att den som betalar blir ägare. Dock finns det en presumtionsregel (antaganderegel) som säger att samägande föreligger om (1) båda parterna har inkomster och båda bidrar till kostnaderna i hemmet och (2) det ska kunna förutsättas att bilen införskaffades för gemensamt bruk, NJA 1992 s. 163.

Med tanke på att du varje månad har lämnat ett ekonomiskt tillskott bör det kriteriet vara uppfyllt, likaså rekvisitet att bilen är inköpt i syfte att användas gemensamt. På detta vis kan du hävda att även du är ägare till bilen trots att det är din sambo som står på den.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?