FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/06/2022

Dold samäganderätt eller giftorättsgods?

Hej! Frågan gäller huruvida det kan hävdas dolt äganderätt till en båt som ena parten i ett äktenskap köpte innan parterna träffades. Köpet gjordes delvis med pengar i gåva från dennes föräldrar. Vid bodelning i skilsmässa mellan parterna har en jurist hävdat att egendomen är giftorättsgods och skall delas mellan makarna. Frågan är om juristen i detta fall hävdat att parten som egentligen inte har haft någon del i båten hävdat dolt ägande. Eller finns det någon annan lagstiftning som i detta fall skulle göra att båten bedöms som giftorättsgods?

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till lawline med din fråga.

Till att börja med är frågan om det kan finnas någon dold samäganderätt för båten. För att det ska vara fallet krävs att saken har köpts för gemensamt bruk, att den dolda ägaren har bidragit ekonomiskt till köpet, och att den öppne ägaren har förstått att bidraget syftar till att få samäganderätt. Som jag förstår frågan har den part som vill ha samäganderätt inte bidragit ekonomiskt till köpet, och kan därför inte sägas ha någon äganderätt.

En annan fråga är om båten är giftorättsgods, det vill säga om den ska ingå i bodelning vid en äktenskapsskillnad. Som huvudregel är all egendom giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Undantaget är sådan egendom som ska vara enskild enligt äktenskapsförord, testamente eller som villkor för gåva (7 kap. 2 § ÄktB). Förutsatt att det inte finns något äktenskapsförord eller gåvobrev som talar för motsatsen är båten alltså giftorättsgods.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare