Dödsbos skulder

2019-02-02 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej. Min mamma gick bort för två år sedan. Jag tog inte ut min arvsrätt eftersom att det skulle ha drabbat min pappa. Nu har även han gått bort och jag är enda arvinge. Han hade sitt hus belånat (samma hus som han och mamma ägde tillsammans). Nu undrar jag hur det blir med lånet de hade på huset? Pappas pengar hamnar ju först i dödsboet, är det därifrån lånet till banken skall återbetalas? Det innebär isf att det jag skulle ha ärvt "försvinner". Eller är det så att jag som arvinge säljer huset och betalar tillbaks lånet till banken?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

När din pappa har dött så bildas det ett dödsbo. Ett dödsbo är kvarlåtenskapen (tillgångar och skulder) efter en avliden person och räknas som en juridisk person. Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Med universell testamentstagare menas någon som får alla den avlidnes tillgångar eller en viss andel, enligt den avlidnes testamente. De som är dödsbodelägare förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vilka beslut som ska fattas, till exempel sälja värdepapper, avsluta konton eller sälja en fastighet. Eftersom du inte nämnt några syskon så antar jag att du är den enda bröstarvingen enligt 2 kap. 1 § ärvadbalken (ÄB). Finns inga universella testamentstagare så är du ensam dödsbodelägare och kommer därför fatta dessa beslut själv.

Gällande din pappas skulder så är det som så att i Sverige råder en princip om att skulder inte ska ärvas, om man inte har gemensamma lån/skulder för då ansvarar man solidariskt för dessa. Huvudregeln återfinns i 10 kap. 10 § handelsbalken. Eftersom din mamma redan är död så räknas skulden som din pappas egna skuld. Din pappas skulder ska lösas mot tillgångarna i dödsboet. Med andra ord så behöver inte du betala din pappas skulder, utan det ska alltså tas från de andra tillgångar som finns i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer inte du att ärva den resterande delen av skulden. Man skulle kunna uttrycka sig som att skulden skrivs av och försvinner när innehavaren av skulden har avlidit.

Kan inte dödsboet betala av lånet så behövs fastigheten i säljas. Ett alternativ för dig kan då vara att sälja fastigheten direkt från dödsboet. Då måste du först söka lagfart på fastigheten för dödsboet räkning. Lagfart är en officiell registrering av en ny lagfaren ägare till fastigheten. Dödsboet (du) kommer då vara lagfaren ägare och då kan du sälja fastigheten så att din pappas skulder på så vis kan betalas av. Om det finns några pengar kvar efter försäljningen så ärver du dessa.

lantmäteriets hemsida finns det bra beskrivet hur denna process går till. Jag rekommenderar dig att gå in där att läsa eftersom det är väldigt bra beskrivet hur denna process går till.

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (441)
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?
2021-05-30 Får man ärva sina svenska föräldrar om man bor utomlands?
2021-05-30 Arvsrätt när föräldrar är sambos
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?

Alla besvarade frågor (93062)