Dödsbos skattskyldighet

2019-10-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Ska dödsboet betala skatt vid en försäljning av en traktor som dödsboet äger?
SVAR

Enligt 4 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) är dödsboet skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Dödsboet beskattas alltså för sina inkomster fram tills arvsskiftet. Man kan säga att dödsboet träder in i den avlidnes skattemässiga situation. Det är alltså fullt möjligt att dödsboet blir skattskyldigt på en eventuell kapitalvinst i och med försäljning av en traktor. Märk dock att om traktorn använts för privat bruk av den avlidne kan 52 kap. 2 § IL (se 3 st.) bli tillämplig. Denna regel innebär att vinster genom försäljning av privata tillgångar upp till 50 000 kr på ett år inte ska beskattas.

Hoppas svaret har varit till någon hjälp!

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll