Dödsbos överlåtande av fastighet innan arvsskifte

Hej! Vår mor har nyligen avlidit och i dödsboet finns en fastighet som hon ägde 50 % i. Dödsboet vill nu skänka bort dessa 50 % till den andre delägaren. Går detta att göra med en sk dödsbolagfart eller måste det till att vi skiftar ut fastigheten på någon/alla av dödsbodelägarna (tre syskon) och denna/dessa i sin tur ger bort sin del till den andre delägaren?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. 

Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder. Förvaltningen av dödsboet sköter dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är alla som är arvsberättigade efter den avlidne. Om ett dödsbo vill överlåta en fastighet måste det först ansöka om lagfart eftersom det vid överlåtelse av fastighet krävs att säljaren har lagfart på fastigheten. Efter detta är det möjligt för dödsboet att överlåta fastigheten. Köpekontraktet(gåvobrevet) ska samtliga dödsbodelägare underteckna då det krävs samtycke från samtliga dödsbodelägare. Ni kan således överlåta fastigheten innan arvskiftet om samtliga dödsbodelägare samtycker.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning