Dödsboets skulder

Hej, Ett dödsbos fastighet har efter bouppteckningen försålts. Inkomsten från detta har fördelats på dödsbodelägarna. Något formellt arvskifte har dock ännu ej gjorts. Kan dödsbodelägarna betala den avlidnes skulder (enligt bouppteckningen) till t ex släktingar innan reavinsten på fastighetsförsäljningen beskattats utan att de riskerar att få skatteskuld? Tillgångarna räcker nog inte till både skulder och skatt. Principen att inte ärva skulder verkar osäker(?)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller principen att inte ärva skulder så har du som dödsbodelägare inget personligt ansvar för dödsboets skulder. De skulder som finns i dödsboet ska betalas av de tillgångar som finns i dödsboet. Du skriver att något formellt arvsskifte ej ännu gjorts, om arvsskifte redan gjorts eller att det tagits något ur dödsboet måste skiftet gå åter eller det som tagits ur boet återlämnas, 21:4 ÄB https://lagen.nu/1958:637

Förfarandet går till som följer att först sker bouppteckningen där den avlidnes tillgångar och skulder antecknas. Skulder ska betalas innan arvsskiftet sker eftersom det handlar om att fördela de tillgångar som finns kvar.

Enligt 23:1 ÄB så förrättas arvsskiftet av arvingarna själva. Som dödsbodelägare kan du motsätta dig att skiftet sker innan alla kända skulder är betalda enligt 23:2 ÄB.

Som dödsbodelägare ansvarar du för att den avlidnes samt dödsboets skulder blir betalda. I ditt fall när en fastighet har avyttrats är dödsbodelägarna ansvariga för att reavinstskatten blir betald. Om det är ni som dödsbodelägare som förvaltar boets tillgångar är ni skyldiga att nå en uppgörelse med dödsboets borgenärer. Skulle det vara så att det inte finns tillgångar i dödsboet för att kunna betala dödsboets skulder så rekommenderas att ansöka om att försätta dödboet i konkurs.

Skulle det vara så att ni som dödsbodelägare inte vill ansvara för detta kan ni ansöka om att tingsrätten ska ansöka om en boutredningsman enligt 19:1 ÄB. Boutredningsmannen blir då den som övertar ansvaret att nå en överenskommelse med boets borgenärer, 19:11 ÄB. Om dödsboet har större skulder än tillgångar kommer dock boutredningsmannen att ansöka om dödsboets konkurs.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och eventuell hjälp med bodelningen. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Har du några frågor eller vill jag ska förtydliga något i mitt svar är du välkommen att kontakta mig.

Ellinor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000