Dödsboets försäljning av lägenhet

FRÅGA
Min mor har en insatslägenhet.Jag är ensamt barn kvar då min bror har avlidit. Han efterlämnade 3 barn.Om min mor dör, hur gör man med försäljningen av lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!

När din mor avlider kommer hennes egendom fördelas enligt arvsordningen i 2 kap. Ärvdabalken förkortad ÄB (här). I 2 kap. 1 § ÄB står det att den avlidnes barn är närmaste arvingar och de ska dela lika på kvarlåtenskapen, hade din bror levt hade du därmed delat lika med din bror på den egendom som din mor efterlämnade. Då din bror har avlidit kommer 2 kap. 2 st ÄB vara tillämplig som anger att dina brorsbarn kommer träda i din broders ställe. Detta innebär att du ärver hälften av din moders kvarlåtenskap och dina brorsbarn får dela på din broders hälftendel.

Gällande hur försäljningen sker av lägenheten är en dödsbofråga som regleras i 18 kap. ÄB. I 18 kap. 1 § 1 st. ÄB står det att den avlidens arvingar är dödsbodelägare. Därmed kommer du och dina tre brorsbarn vara dödsbodelägare. I 18 kap. 1 st. ÄB står det även att dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta dödsboet, detta innebär att enighet krävs för t.ex en försäljning av den avlidens egendom.

För att en köpare ska veta vilka som är dödsbodelägare behöver en bouppteckning ske enligt 20 kap. ÄB. I bouppteckningen ska det bland annat framgå vad den dödes tillgångar och skulder vad vid dödsfallet (20 kap. 4 §) och det ska även framgå vilka som är dödsbodelägare (20 kap. 2,3 §§ ÄB)

Slutsats: Du har rätt till hälften av din moders kvarlåtenskap vid hennes död, för att en försäljning av lägenheten ska ske behöver en bouppteckning först göras.

Vänliga hälsningar,

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94171)