Dödsboets ansvar för flyttstädning

2016-02-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Är jag som ensam dödsboägare tvingad att följa ett avtal om "flyttstädning" vid dödsfall?Avtalet är ju mellan den avlidne och fastighetsägaren och jag anser att det inte är dödsboets uppgift attstäda en lägenhet efter den avlidne utan det är uthyrarens.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett dödsbo förvaltas av dödsbodelägarna/dödsbodelägaren och är en juridisk person som har egna tillgångar och skulder. Detta följer av 18 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) (här). Eftersom hyresgästen är avliden så övertar dödsboet den avlidnes skyldigheter.

Regler angående avtal om hyra återfinns i 12 kap. Jordabalk (1970:994) (JB) (här). I kapitlet finns det dock ingenting som reglerar om vilken part som ska stå för flyttstädning. Därför blir det aktuellt att se om detaljerna kring detta finns reglerat i hyreskontraktet eller i annat avtal. Där kan det exempelvis stadgas att hyresgästen ska stå för flyttstädningen. Om detta finns reglerat så är principen att avtal ska hållas. Du som dödsbodelägare är då skyldig att ordna med flyttstädningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll