Dödsboet förvaltar den avlidnes tillgångar

FRÅGA
jag har blivit änka,finns inga pengar i dödsboet men ett hus tax värde 90000 är jag ägare till huset nu eller ska det skrivas på nåt sätt,vi ägde halva var.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du blir inte per automatik ensam ägare till huset efter att din make gått bort. Då någon avlider uppstår ett dödsbo som består av den avlidne personens tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna.

Dödsbodelägare är den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Med universell testamentstagare menas någon som får del av den avlidnes tillgångar enligt den avlidnes testamente. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras, exempelvis avsluta konton, sälja värdepapper eller sälja en fastighet.

Hur det blir med den andel av huset som din make ägde beror dels på hur bodelningen mellan dig och din make blir, dels vilka som ärver efter din make. Om du tar över din makes andel av huset (genom bodelning eller p.g.a t.ex. testamente) måste du skicka in ansökan till lantmäteriet för anmäla ägandeförändringen. Läs mer här http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/#faq:Jag-har-arvt-en-fastighet-del-av-fastighet

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (980)
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen
2020-07-20 Dödsbo kan sälja kolonistuga innan skifte
2020-07-19 Måste jag delta i bouppteckningen för att få rätt till mitt arv?

Alla besvarade frågor (82595)