Dödsboet förvaltar den avlidnes tillgångar

jag har blivit änka,finns inga pengar i dödsboet men ett hus tax värde 90000 är jag ägare till huset nu eller ska det skrivas på nåt sätt,vi ägde halva var.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du blir inte per automatik ensam ägare till huset efter att din make gått bort. Då någon avlider uppstår ett dödsbo som består av den avlidne personens tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna.

Dödsbodelägare är den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Med universell testamentstagare menas någon som får del av den avlidnes tillgångar enligt den avlidnes testamente. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras, exempelvis avsluta konton, sälja värdepapper eller sälja en fastighet.

Hur det blir med den andel av huset som din make ägde beror dels på hur bodelningen mellan dig och din make blir, dels vilka som ärver efter din make. Om du tar över din makes andel av huset (genom bodelning eller p.g.a t.ex. testamente) måste du skicka in ansökan till lantmäteriet för anmäla ägandeförändringen. Läs mer här http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/#faq:Jag-har-arvt-en-fastighet-del-av-fastighet

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000