Dödsboet betalar av den avlidnes skulder

FRÅGA
Min man har avlidit så jag har en fråga: Han står för lagfarten på vårt hus men bolånen står vi båda för. Skall hela skulden tas upp på honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nu när din man har dött bildas det ett dödsbo. Ett dödsbo är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Dödsboet räknas som en juridisk person. Kvarlåtenskapen ska enligt lag förtecknas i en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. Fram till arvskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom, dvs du.

Huvudregeln är att dödsboet alla skulderna ska betalas av. Det innebär att de tillgångar som finns i dödsboet ska försöka lösa din mans del på bolånet. Hela skulden ska inte tas upp, utan bara den skulden din man har. Om det inte finns tillgångar i boet till att betala din avlida mans del av lånet/skulderna på fastigheten så kan man med borgenärens (bankens) godkännande överta skulden och på så vis då även fastigheten, ett så kallat gäldenärsbyte görs. Löses skulden genom att antingen dödsboet betalar av dem eller banken går med på ett gäldenärsbyte, så kan du därefter använda bouppteckningshandlingen genom att söka lagfart så att du står som lagfaren ägare på fastigheten.

Kan inte dödsboet betala av din mans del på lånet eller du inte kan/får ta över skulderna så är tyvärr enda utvägen att sälja fastigheten. Då är alternativet att ni säljer fastigheten direkt från dödsboet. Då måste man först söka lagfart på fastigheten för dödsboet räkning. Dödsboet kommer då vara lagfaren ägare och samtliga dödsbodelägare måste komma överens om en försäljning. Skulle du göra på detta sättet innebär det att du måste vänta med att skifta dödsboet till försäljning är genomförd och dessutom ändra bouppteckningen och redovisa köpesumman för fastigheten.

Jag rekommenderar dig att gå in och kolla på lantmäteriets hemsida där de beskriver situationerna väldigt pedagogiskt om hur det går till att b.la ansöka om lagfart på fastighet genom arv eller som dödsbo. Jag länkar här.

Hoppas det var svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?