DÖDSBODELÄGARES SKYLDIGHET ATT UTGE KONTOUTDRAG

FRÅGA
Vi är två dödsbodelägare. Den ene kräver kontoutdrag från mig. Kan detta krävas?Dödsboets kontoutdrag givetvis men inte mitt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtliga dödsbodelägare förvaltar gemensamt dödsboet. Det innebär att dödsbodelägarna tillsammans företräder boet gentemot tredje man, exempelvis banken, se 18 kap. 1 § ärvdabalken. För att ett kontoutdrag ska kunna begäras ut krävs det således att samtliga dödsbodelägare är överens om åtgärden. Banksekretessen kan dock förhindra att banken lämnar ut uppgifter om transaktioner före dödsdatumet. De som begär kontoutdrag behöver i sådana fall lämna godtagbara skäl till varför denne behöver den informationen. Kräver endast en dödsbodelägare historiska kontouppgifter krävs det att det finns ett ekonomiskt intresse, exempelvis om förskott av arv har utgått eller inte.Sammanfattningsvis innebär att begära ut ett kontoutdrag är dock en åtgärd som generellt sett kräver att alla dödsbodelägare är överens och att ni har godtagbara skäl för åtgärden. Du har inte en skyldighet att uppvisa alla papper.

Hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91430)