Dödsbodelägares rätt till insyn i förvaltningen

FRÅGA
2 av 3 Dödsbodelägare har ej fått åtkomst till dödsboet.Hon har gett sig själv rätten sköta begravningen,dödsboet. hon har givit sig själv rätten tillträda dödsboet och nekat dödsbodelägarna tillträde utan fullmakt från dödsbodelägarna.Hon har gått igenom dödsboet själv utan att dödsbodelägarna deltagit och undanhållit att informerar dödsbodelägarna.Hon har givit div personer tillträde till lägenheten efter dödsfallet utan godkännande eller fullmaktHon har packat dödsboet städat undan viktiga papper kontanter guld mm utan att informera dödsbodelägarna eller låtit dom närvara.betalt advokat samt en flytt firma med en del av arvs penarna. bort transport av dödsboet. samt maganisering. som jag hade ordnat gratis har ring ett antal gånger För att ordna genomgång av bohaget uppsägning av hyreskontrakt samt flytt städning och transport,förvaring mm.Samt min brorsons ägodelar som inte ingår i arvet (guldkedjan,klockan) som hon nu har lämnat till mig.men får bara ett skrikande svar att hon har ett företag att sköta. Jag har varit tillgänglig men det passade inte henne.Ska finnas ett hus i Spanien ? pengar från försäljningen av bostadsrätten 2013 ?Ägande i ett AB som mor öppnade med henne 2013 ? Startkapital,Aktier,lån investeringar. tavlorn som hon hade.och nu ska hon sätta dödsboet och blomsterhandeln i konkurs?Är detta lagligt ? Vad kan man göra? som jag ser det har hon stulit dödsboet.Mvh 2 dödsbo delägare som inte vet något om dödsboet
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelserna som rör dödsboet och dess förvaltning hittar du i ärvdabalken (1958:637) (här förkortad ÄB).

Vem som är dödsbodelägare och vad det innebär

18 kap. ÄB reglerar allmänna bestämmelser om dödsbo, medan 19 kap. ÄB reglerar bestämmelser som rör bouppteckning och dödsboanmälan. I 18:1 ÄB stadgas att efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare och dessa ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. I 18:1 1 st. sista meningen ÄB sägs att "åtgärder som inte tål att uppskjutas får företas även om någon delägares samtyckte inte kan inhämtas". Motsatsvis framgår att de åtgärder som kan uppskjutas kräver delägares samtycke, vilket gör er berättigade till insyn i de handlingar hon företar för boets räkning.

Om ni inte kan komma överens

Ni som dödsbodelägare kan begära att rätten ska förordna en boutredningsman (19:1 ÄB), vilken bl.a. har till uppgift att förvalta kvarlåtenskapen efter den döde. Detta är vanligt när dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur boet ska förvaltas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (825)
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?
2019-05-11 Vilken rätt har särkullbarn till viss egendom?

Alla besvarade frågor (69223)