Dödsbodelägares gemensamma förvaltning

Av 6st dödsbodelägare vill 5st behålla fastighet och 1st vill sälja. vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) förvaltar dödsbodelägarna över dödsboet gemensamt. Detta betyder att alla dödsbodelägare måste överens för att fatta ett beslut. Ett majoritetsbeslut räcker alltså inte för detta. Om en av dödsbodelägarna vill sälja fastigheten, så kan detta inte leda till att det säljs, eftersom alla dödsbodelägare måste vara överens om det. Alltså ska fastigheten behållas, eftersom det inte innebär några ändringar i det nuvarande läget.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning