Dödsbodelägares förvaltningskompetens

FRÅGA
Får en dödsbodelägare begära ut kontoutdrag från bank och inkomst uppgifter från deklarationen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du menar ett kontoutdrag från bank gällande den eventuella egendom som den avlidne har i banken och inkomstdeklarationen för den avlidne.

Dödsbodelägarna företräder dödsboet i förhållande till tredje man. För att kräva ett kontoutdrag från bank krävs alla dödsbodelägares samtycke enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), om någon boutredningsman inte utsetts. Har boutredningsman utsetts företräder denne dödsboet. Ifråga om deklarationen så ska alla den avlidnes tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet dokumenteras enligt 20 kap. 4 ÄB. Detta bör innebära att den avlidnes deklaration kan komma att vara behjälplig för att genomföra denna dokumentation. För dödsboets förvaltning gäller vad som tidigare sagts.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85358)