Dödsbodelägares förvaltningskompetens

Får en dödsbodelägare begära ut kontoutdrag från bank och inkomst uppgifter från deklarationen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du menar ett kontoutdrag från bank gällande den eventuella egendom som den avlidne har i banken och inkomstdeklarationen för den avlidne.

Dödsbodelägarna företräder dödsboet i förhållande till tredje man. För att kräva ett kontoutdrag från bank krävs alla dödsbodelägares samtycke enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), om någon boutredningsman inte utsetts. Har boutredningsman utsetts företräder denne dödsboet. Ifråga om deklarationen så ska alla den avlidnes tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet dokumenteras enligt 20 kap. 4 ÄB. Detta bör innebära att den avlidnes deklaration kan komma att vara behjälplig för att genomföra denna dokumentation. För dödsboets förvaltning gäller vad som tidigare sagts.

Vänligen,

Johan KristofferssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”