Dödsbodelägares betalningsansvar

Hej, Min far dog för ett par måndader sedan och i dödboet finns en lägenhet som just håller på att säljas. Trots försäljningen så kommer dödboets kostnader att vara störren än tillgångarna vilket betyder att utdelningen kommer att vara begränsad efter att begravning och jurister har betalats. Min fråga är angående den uplupna månadsavgiften för bostadsrätten mellan datumet för dödsfallet och nu. Vem är betalningsskyldig? Dödsboet, där inga tillgångar finns, eller dödsbodelägarna, dvs jag och min syster

Lawline svarar

Tack för din fråga till Lawline, 

Det är dödsboet som står alla kostnader som härrör från den avlidne. dödsbodelägarna är således ej personligt ansvariga. 

Isabella WidjestrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning