Dödsbodelägares ansvar för skuld och återbetalning

FRÅGA
Min bror, svensk medborgare, bodde och arbetade hela sitt vuxna liv i USA, men slog sig som pensionär ner i Karlskrona. Hans pension betalades ut månatligen via amerikanska ambassaden i Oslo. När han avled i juli 2015 råkade hans senaste utbetalning (SEK 13.000) till hans bank komma några dagar efter dödsfallet. Som dödsboförvaltare tog jag med utbetalningen som en tillgång i dödsboet (i dödsboanmälan till kommunen) vilken användes att täcka begravningskostnaderna. Ambassaden kräver nu att vi efterlevande, min andre bror och jag, skall återbetala summan. Enligt svensk lagstiftning tror jag mig veta att efterlevande dödsbodelägare inte övertar dödsboets skulder. Vi undrar nu om ambassaden trots detta har rätt att kräva återbetalningen? Vad är det som gäller, svensk eller amerikansk lagstiftning?Oerhört tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att dödsbodelägarna inte har något personligt ansvar för dödsboet skulder och alltså inte övertar dödsboets skulder. Ambassaden kan således inte vända sig till er och utkräva betalning för de skulder som dödsboet har, utan dessa måste krävas direkt av dödsboet. Skulderna stannar i dödsboet och avbetalas med de medel som finns däri.

Däremot så är det så att om arvsskifte har skett eller om något tagits ur dödsboet måste dock detta (eller delar av det) återgå till boet för att betala de eventuella skulder som funnits vid arvlåtarens död, se 24 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). Som dödsbodelägare har ni vidare en skyldighet enligt 18 kap. 6 § ÄB att förvalta boet med omsorg och på bästa sätt använda tillgångarna för att nå en uppgörelse med boets borgenärer.

Skulle det vara så att det inte finns några tillgångar i boet för att betala skulden kan ni ansöka om konkursföreläggande hos tingsrätten.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?